Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Medyczne trendy światowe i przyszłość technologii w Polsce

CEMED | 2010-05-12
Konferencja Next Generation Sequencing 2010
-trendy światowe i przyszłość technologii w Polsce
21 czerwca | Warszawa | centrum konferencyjne CEMED


21 czerwca  w Warszawie odbędzie się pierwsza w Polsce konferencja w całości poświęcona technologii Next Generation Sequencing. Organizatorem spotkania jest Centrum Edukacji Medycznej, które od ponad dwóch lat cyklicznie przeprowadza szkolenia, konferencje i warsztaty z zakresu biologii molekularnej. Tworzeniu programu przyświecała idea przedstawienia z różnych perspektyw bogatych zastosowań NGS w trendach światowych i przyszłości wdrożenia tej metody w Polsce.
Pierwszy blok konferencji poświęcony zostanie omówieniu rewolucji w sekwencjonowaniu jaką wprowadziła metoda NGS i różnych możliwości zastosowania. W kolejnym zostaną poruszone kwestie technologii. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni wszyscy dostawcy platform NGS, tak aby uczestnicy mieli możliwość zorientowania się w dostępności i kosztach zakupu sprzętu. W ostatnim, trzecim bloku, prowadzący skoncentrują się na zastosowaniu technologii w kontekście genetyki człowieka.
Głównym zamierzeniem organizatora jest umożliwienie zainteresowanym powyższą tematyką  spotkania ekspertów krajowych i zagranicznych, podjęcie debaty o NGS - trendach światowych i przyszłości technologii w Polsce.

Dokładny program konferencji i formularz zgłoszeniowy pod adresem:
http://www.cemed.pl/spotkania/2010/ngs/index.php

PROGRAM:
9:40    Conferece opening
Tomasz Bykowski, PhD, Center for Medical Education CEMED
Representatives of societies and scientific patronages    10 min.
Block I: Revolution in sequencing Chair
9:50    Keynote
NGS - przełom w technologii sekwencjonowania (lecture in Polish)
Robert Gromadka, PhD, Institute of Biochemistry and Biophysics PAS, Warsawa, Poland    30 min.
10:20    Technologie sekwencjonowania w genetyce człowieka (lecture in Polish)
Beata Nowakowska, PhD, Uniwersytet Katolicki w Leuven, Belgia
Instytut Matki i Dziecka, Zakład Genetyki Medycznej, Pracownia Cytogenetyki Molekularnej, Warszawa, Polska    20 min.
10:40    Unravelling cancer genomes in the NGS era: from drug discovery to fusion transcript detection
Iwanka Kozarewa,PhD, Senior Scientific Officer-NGS, Breakthrough Breast Cancer Research Centre The Institute of Cancer Research, London, UK ( Guest of Illumina)  30 min.
11:10    Discussion    15 min.
11:25    Coffee break    20 min.
Block II: Technologies and applications Chair
11:45    Vendor’s perspective on NGS (wykład w języku angielskim)
Dr. Stephanie Brooking, European Segment Manager Sequencing, Illumina 30 min.
12:15    Vendor’s perspective on NGS (wykład w języku angielskim)
Roche Nimblegen 30 min.
12:45    Advances in Next-Generation Sequencing and Quantitation Applications on the SOLiD System: From whole Genomes to Targeted Regions or
Next-Generation Deep Sequencing on the SOLiD System: Applications in Human Genome Research
Marco Pirotta, PhD, Applera    20/30 min.
13:15    The Agilent Technologies SureSelect™ Platform for Target Enrichment
David Howells, Agilent Technologies    20 min.
13:35    Small genomes sequencing
Jan Gawor,  M.Sc.,  Institute of Biochemistry and Biophysics PAS, Warsawa, Poland    15 min.
13:50    Case study (wykład w języku angielskim)
Guest of Illumina    15 min.
14:05    Discussion    10 min.
14:15    Lunch break    40 min.
Block III: NGS in human genetics
Chair:  Beata Nowakowska, PhD
14:55    Disease gene identification using next generation sequencing (wykład w języku angielskim)
prof. Joris A. Veltman, Department of Human Genetics, Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences, Radboud University Nijmegen Medical Centre, Nijmegen, The Netherlands    30 min.
15:25    Resequencing with some case studies (22q11, TBX, BRCA,..) (wykład w języku angielskim)
Jeroen Van Houdt,  Catholic University of Leuven , Belgium    45 min.
16:10    Next generation sequencing in clinical diagnostics (wykład w języku angielskim)
prof. Joris A. Veltman, Department of Human Genetics, Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences, Radboud University Nijmegen Medical Centre, Nijmegen, The Netherlands    30 min.
16:40    NGS application for BRCA1 screenig – insights into the European BRCA consortium project (wykład w języku angielskim)
Fluidigm    20 min.
17:00    End of conference