Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Czy mastektomii można uniknąć?

OTO PR | 2010-05-07
Najnowsze odkrycia naukowców sugerują, że kobiety chorujące na nowotwór piersi, które jednocześnie posiadają mutacje w genach predysponujące je do raka, mogą być skutecznie leczone z pominięciem zabiegu mastektomii (usunięcie piersi). Wyniki badań przedstawione zostały na konferencji poświęconej rakowi piersi, w Barcelonie.

Badając niewielką grupę pacjentek stwierdzono, że u kobiet, które posiadały mutację genu BRCA i poddawane były zabiegowi usunięcia samych guzków, ryzyko nawrotu choroby było od 2 do 4 razy większe w porównaniu do tych kobiet, które przebyły mastektomię. Niemniej jednak, po 15 latach od wystąpienia choroby, współczynnik przeżywalności wśród kobiet należących do obydwu grup był podobny. Tego typu badanie nie jest jednakże w stanie wykazać, która z metod leczenia raka piersi jest bardziej odpowiednia.

Testy przeprowadzone na większej grupie osób wykazały, że zabieg usunięcia guzka wraz z otaczającą go tkanką, a następnie zastosowanie napromieniowania mogą być równie skuteczne, co mastektomia u kobiet z nowotworem piersi na wczesnym etapie. Nie badano tutaj natomiast zależności między leczeniem, a mutacjami predysponującymi do raka.

Profesor onkologii, doktor Lori Pierce z uniwersytetu w Michigan przebadała wraz ze współpracownikami 655 kobiet z rakiem piersi w Australii, Izraelu, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych. Wszystkie pacjentki obciążone były mutacjami genetycznymi, które zwiększały ryzyko zapadnięcia na nowotwór. Po upływie 15 lat, kobiety po mastektomii miały 6% ryzyko wystąpienia nawrotu choroby, podczas gdy kobiety, u których piersi nie były usuwane, obciążone były 24% ryzykiem. Po zastosowaniu chemioterapii u tych ostatnich, ryzyko powtórnego zachorowania na raka spadało do około 12%.

Tak wyglądało ryzyko nawrotu choroby. Natomiast różnica wśród przeżywalności pacjentek jest już znacznie mniejsza. Po 15 latach od zachorowania przeżywalność wynosiła 87% wśród kobiet, które nie przebyły zabiegu mastektomii oraz 89% u kobiet, które zostały poddane bardziej radykalnemu leczeniu. Różnica ta nie była statystycznie istotna, aczkolwiek nie wiadomo, czy wyniki badań potwierdziłyby się na większej grupie pacjentek.

Opublikowane ostatnio wyniki badań dają nadzieję na zmianę podejścia w leczeniu chorych z uwzględnieniem realnej możliwości oszczędzenia piersi, aczkolwiek nie należy decydować o terapii kierując się jedynie predyspozycjami genetycznymi do zachorowania na raka.