Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Konferencja: PRAWO A MEDYCYNA

MediaForum
17 maja w Bibliotece Śląskiej w  Katowicach odbędzie się konferencja organizowana przez Inter Polska dotycząca najważniejszych, w ostatnim czasie zagadnień z zakresu prawa medycznego. Spotkanie, skierowane  do kadry zarządzającej placówkami medycznymi i lekarzy wszystkich specjalności odbędzie się pod patronatem Śląskiej Izby Lekarskiej.

Lekarze  ponoszą w związku z  wykonywaniem swojego zawodu   cztery  rodzaje odpowiedzialności :  karną  , zawodową , dyscyplinarną  i cywilną.  Nowa  ustawa o izbach lekarskich obowiązująca  od stycznia  2010 r.  wprowadziła dodatkowo  obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności  cywilnej  lekarzy  za szkody  wyrządzone przy wykonywaniu czynności  zawodowych. Coraz  większa  grupa  lekarzy  prowadzi  własne   praktyki  lekarskie , a przepisy prawne  nie zawsze są przejrzyste (nawet dla specjalistów)
a  możliwości interpretacyjne  szerokie. To wszystko sprawia , że  konieczne  jest edukacja lekarzy w zakresie prawa  medycznego , by  nie ponosili konsekwencji. Śląska  Izba Lekarska będzie  wspierać wszelkie formy  pomocy  lekarzom w  dokształcaniu w  wyżej wymienionym zakresie – mówi dr Jacek Kozakiewicz otolaryngolog i prezes Śląskiej Izby Lekarskiej.

Program konferencji podzielono na trzy bloki: prawne aspekty zawodu lekarza, prawa pacjenta i prawa lekarza oraz praktyczne zasady prowadzenia marketingu i działań PR dla placówek służby zdrowia i gabinetów lekarskich.

PROGRAM KONFERENCJI:
15.30 – 16. 00    
Odpowiedzialność zawodowa lekarza w świetle ustawy o Izbach Lekarskich – dr Wojciech Drozd, dr n. med. Mieczysław Dziedzic
16.00 – 18.00           
Prawne aspekty zawodu lekarza: odpowiedzialność cywilna a orzecznictwo sądów polskich – dr. Małgorzata Serwach
18.00 -18.30         
Przerwa na kawę i poczęstunek
18.30-19.15     
Marketing/PR gabinetu lekarskiego  Ewelina Nazarko – Ludwiczak
19.15-20.00     
Prawa pacjenta a prawa lekarza dr. Krzysztof Kordel,

MIEJSCE KONFERRENCJI
Biblioteka Śląska w Katowicach
Plac Rady Europy 1