Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Ontario Telemedicine Network korzysta z najnowszych rozwiązań telemedycyny

COMM START PR | 2010-04-28
Ontario Telemedicine Network korzysta z najnowszych rozwiązań telemedycyny

Gwałtowny rozwój telemedycyny na świecie to dowód na to, że medycyna w obecnych czasach boryka się z olbrzymi problemami kadrowymi, brakiem odpowiedniej liczby wysokiej klasy specjalistów oraz niewystarczającym dostępem do nich. Telemedycyna pozwala na szybszy dostęp do lekarzy bez względu na odległość i lokalizację placówki medycznej.

Nowe rozwiązanie telemedyczne pomaga organizacjom takim jak Ontario Telemedicine Network (OTN) znacznie rozbudować system. OTN to dostawca usług dla szpitali i klinik medycznych w prowincji Ontario, który zarządza jedną z największych i najbardziej aktywnych na świecie sieci dla potrzeb medycznych. Sieć obejmuje ponad 1500 systemów wideo, a OTN szacuje, iż w 2009 roku dzięki niej odbyło się ponad 53 tysiące konsultacji medycznych oraz przeprowadzono ponad 12 tysięcy szkoleń.

“Popyt na usługi telemedyczne w Ontario przewyższa o 20 do 40% nasz roczny współczynnik wzrostu,” powiedział Ron Riesenbach, wiceprezes ds. rozwoju w OTN. “W naszej prowincji pracuje około 150 000 pracowników medycznych. Obsługujemy tysiące z nich, ale mamy jeszcze wielu do podłączenia. Dotychczas zapewnienie szerszego dostępu było czasochłonne. Wdrożenia klasycznych systemów wideo, sieci dostępowych oraz routerów zapewniających dostęp do naszej sieci VPN wymaga wielkich nakładów organizacyjnych.

Wszystko stało się możliwe dzięki rozwiązaniom wideokonferencyjnym firmy Polycom, które zawiera wszechstronny system zarządzania siecią transmisji obrazu pod nazwą Converged Management Application™ (CMA™). CMA Desktop, to  ekonomiczny urządzenie do wideokonferencji z wykorzystaniem komputerów osobistych oraz Video Border Proxy™ (VBP™), systemy firewall traversal, które pracują z istniejącą infrastrukturą firewall umożliwiając płynne i bezpieczne połączenia wideo pomiędzy sieciami. Zapewnia ono wydajną  komunikację wizualną wysokiej jakości, w tym możliwość współdzielenia treści pomiędzy urządzeniami medycznymi, płynną współpracę z innymi standardowymi systemami telemedycznymi.

“System Polycom umożliwia nam prostsze dostarczanie bezpiecznych rozwiązań o wysokiej jakości obsługujących aplikacje e-zdrowia dla szerokiej rzeszy użytkowników oraz klinik medycznych działających poza naszą siecią nakładkową VPN” dodał Riesenbach. “Dzięki tej nowej technologii, możemy szybciej i taniej uruchamiać nowe strony z aplikacjami dla telemedycyny.”

Oprócz dostarczania bezpiecznej i prostej komunikacji pomiędzy prywatną siecią OTN a sieciami publicznymi, rozwiązanie Polycom charakteryzuje się również unikalną jakością usług (QoS), która zapewnia skuteczną eksploatację użytkownikom sieci publicznych, które często są podatne na przeciążenia oraz utratę pakietów. Lost Packet Recovery™ (LPR™) firmy Polycom to technologia korekcji błędów, która pozwala zminimalizować skutki niewydolności sieci oraz znacznie usprawia jakość aplikacji wizualnych. Polycom LPR dostarczane jest standardowo we wszystkich produktach komunikacji wizualnej, od terminali wideo po multimedialne serwery sieciowe.

W początkowej fazie OTN podłączy 300 użytkowników do rozwiązania Polycom i planuje dodać tysiące nowych połączeń w przyszłym roku. Oczekuje się, że rozbudowana sieć zawierać będzie również rozszerzone aplikacje dla telezdrowia. Obecnie, aplikacje dla telezdrowia wykorzystywane są podczas konsultacji on-line pomiędzy specjalistami z większych szpitali oraz pacjentami a ośrodkami opieki medycznej np:
  • w programie terapii udarów między neurologami, którzy mogą szybko zdiagnozować pacjentów a oddziałami intensywnej terapii
  • w leczeniu psychiatrycznym
  • w opiece medycznej w zakładach karnych.

Pracownicy opieki medycznej i profesjonaliści wykorzystują również sieć OTN w celach dostępu do programów edukacyjnych i administracyjnych. Aby zagwarantować ciągłość świadczenia usług przez OTN w przypadku np: epidemii personel OTN wyposażony jest w indywidualne, urządzenia wizualne do telepracy.

“Istnieje wiele potencjalnych aplikacji dla telemedycyny, a zainteresowanie nimi znacznie wzrasta z powodu konkretnych zalet, które oferują m.in. lepszy dostęp do opieki, większą wydajność oraz dostępność specjalistów, szerszą edukację i szkolenia jak również możliwości obniżenia łącznych kosztów opieki medycznej,” powiedziała Dr Jeffries. Rozwiązania komunikacji wizualnej Polycom to obecnie najpowszechniej wdrażane systemy wideo w sieciach medycznych, wykorzystywane przez wiodące szpitale i kliniki medyczne na całym świecie.


Ontario Telemedicine Network (OTN) niezależna organizacja typu non-profit założona przez rząd prowincji Ontario jest jedną z największych sieci telemedycznych na świecie. Oferuje pacjentom opiekę medyczną oraz profesjonalną edukację dla lekarzy. Zmienia sposób, w jaki pacjenci mają dostęp do leczenie zwiększając i eliminując przeszkody w dostępie do służby zdrowia w całej prowincji Ontario.

Polycom, Inc. (NASDAQ: PLCM) jest światowym liderem w zakresie rozwiązań ujednoliconej komunikacji. Urządzenia wideokonferencyjne Polycom umożliwiają pracownikom rozproszonym w terenie bardziej efektywną komunikację. Systemy teleobecności firmy Polycom, przenośne lub stacjonarne zapewniają transmisję głosu i obrazu wysokiej rozdzielczości, dzięki czemu ludzie mogą komunikować się bezpośrednio z ich stanowiska pracy,  sali operacyjnej, hali produkcyjnej, sali konferencyjnej, bez konieczności podróżowania na duże odległości i przenoszenia się z miejsca na miejsce. Firma powstała w roku 1990 w Kalifornii. Działa w większości krajów świata. Od 1996 roku jest notowana na giełdzie w Nowym Jorku.
Na polskim rynku Polycom sprzedaje swoje systemy audio i video konferencyjne za pośrednictwem  partnerów i dystrybutorów m.in. Veracomp i NETIN. Więcej informacji dostępne na stronie www.polycom.pl.