Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

ENEL-MED zwiększył kontrakt z NFZ

Euro RSCG | 2010-04-26
Już po raz siódmy, Centrum Medyczne ENEL-MED podpisało kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na sumę kontraktów na 2010 rok, wynoszącą przeszło 14,5 mln PLN, składają się zabiegi i operacje przeprowadzane w szpitalu ENEL-MED oraz usługi z zakresu diagnostyki obrazowej.

Obecny kontrakt wzrósł, w porównaniu do ubiegłorocznego, o blisko 1,7 mln PLN.
- Podwyższenie kontraktu z NFZ, w okresie, gdy prywatnym usługodawcom medycznym były one niekiedy zmniejszane, dowodzi naszej ugruntowanej pozycji na rynku publicznych usług medycznych – podsumowuje Małgorzata Sanokowska-Wójcik, dyrektor ds. Medycznych z Centrum Medycznego ENEL-MED. - Jednak posiadanie kontraktu przez nasze Centrum to przede wszystkim korzyść dla pacjentów, którzy często, w znacznie krótszym czasie niż ma to miejsce w samorządowych placówkach, mogą wykonać badanie lub specjalistyczną operację, korzystając z komfortu i jakości niepublicznej placówki – wyjaśnia Małgorzata Sanokowska-Wójcik.

Największy kontrakt – ponad 7,2 mln zł, został zawarty na zabiegi, operacje i badania przeprowadzane w naszym szpitalu. Kontrakt obejmuje operacje z zakresu: neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, okulistyki, otolaryngologii, ortopedii i traumatologii narządów ruchu, oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (ortopedia, okulistyka i laryngologia). Porównując wartość kontaktu do ubiegłego roku, największy wzrost nakładów po raz kolejny dotyczy operacji neurochirurgicznych i okulistycznych. Bezwzględnie potwierdza to wysoką jakość zabiegów przeprowadzanych w ramach powyższych specjalizacji. W ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w szpitalu można także wykonać TK, MR, USG Doppler, gastroskopię i kolonoskopię.
Przedłużone zostały również kontrakty z naszymi pracowniami i oddziałami diagnostyki obrazowej, które funkcjonują w szpitalach publicznych. Dotyczy to Szpitala im F. Raszei w Poznaniu, SZP ZOZ w Wołominie, Szpitala Bielańskiego w Warszawie, Szpitala Powiatowego w Mielcu oraz Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. (www.enel.pl) istnieje od 17 lat. Obecnie na sieć medyczną ENEL-MED składa się kilkuset placówek medycznych w całej Polsce.  Wśród nich są własne oddziały Centrum zlokalizowane w Łodzi (Manufaktura), Krakowie (Galeria Krakowska), Poznaniu (Kupiec Poznański), Warszawie (Atrium, Arkadia, Blue City, Puławska, Zacisze) i Wrocławiu (Arkady Wrocławskie) oraz wielospecjalistyczny szpital (na warszawskim Zaciszu) funkcjonujący od 1996 roku. ENEL-MED może się także poszczycić własnymi oddziałami i pracowniami diagnostycznymi (Bielany w Warszawie, Lublin, Łomża, Mielec, Poznań, Wołomin).

ENEL-MED oferuje pełną obsługę, prowadzi pacjenta od konsultacji, przez diagnozę, hospitalizację, operację, aż po rehabilitację - czyli przez cały zamknięty cykl leczenia. Usługi świadczone są w następujących zakresach:
- przychodnie specjalistyczne (lekarze wszystkich specjalności)
- kliniki stomatologiczne
- diagnostyka obrazowa (tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, RTG, mammograf, USG i inne)
- szpital
- rehabilitacja
- centrum psychologiczne
- laboratorium protetyczne
- teleradiologia i outsourcing
- szkoła rodzenia
- autorskie programy profilaktyczne
- wysokospecjalistyczna poradnia okulistyczna

Centrum posiada w ofercie produkty zarówno dla klientów korporacyjnych – system abonamentowej opieki medycznej dla firm Enel-Care, jak i klientów indywidualnych – program komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych medi-care, który realizowany jest wspólnie z InterRisk S.A. Vienna Insurance Group.

W ENEL-MED obecnie pracuje około 1280 osób, w tym 590 lekarzy i 348 pracowników personelu medycznego nie lekarskiego. 95% kadry medycznej posiada II stopień specjalizacji. Z usług ENEL-MED korzysta ponad 300 tys. pacjentów w tym ponad 65,5 tys. klientów korporacyjnych.

W 2004 roku Centrum uzyskało Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy ISO 9001:2000 a re-certyfikacja przeprowadzona w styczniu 2010 roku zakończyła się rekomendacja do wydania certyfikatu na zgodność z normą ISO 9001:2008.