Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jak to się robi w ENEL-MED

www.enel.pl/Euro RSCG Sensors | 2010-04-20
Centrum Medyczne ENEL-MED przedstawiło wyniki finansowe za 2009 rok. Przychody firmy wyniosły 120,7 mln PLN i są o ponad 8 mln PLN wyższe niż w roku 2008.

8 procentowy wzrost przychodów jest efektem przede wszystkim zwiększenia sprzedaży abonamentów medycznych Enel-Care dla klientów korporacyjnych. Ich wartość w 2009 roku wzrosła o ponad  9 proc. i osiągnęła poziom ok. 60 mln PLN. Wpływy ze sprzedaży pakietów Enel-Care nadal stanowią największy, bo 50 proc., udział w przychodach firmy.

- Od blisko 10 lat nasze przychody systematycznie rosną. Jest to zasługa przede wszystkim jasno określonego i konsekwentnie realizowanego planu rozwoju firmy - mówi Adam Rozwadowski, prezes Centrum Medycznego ENEL-MED – Dużą wagę przywiązujemy do budowy nowych placówek, inwestycji w wysoko specjalistyczną diagnostykę obrazową oraz usługi hospitalizacyjne. Nadrzędną wartością jest dla nas jednak stałe ponoszenie wysokiej jakości usługi medycznych, jakość obsługi oraz stosunek do pacjenta – tłumaczy Adam Rozwadowski.

Dynamiczny wzrost miał także miejsce w segmencie usług szpitalnych oraz diagnostyki obrazowej, która jest drugim, po abonamentach medycznych, najbardziej dochodowym obszarem w Centrum. Istotnym i z każdym rokiem powiększającym udziałem w przychodach ENEL-MED jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, który w 2009 r. osiągnął 12,8 mln zł.

 
Przychody ENEL-MED w latach 2005 – 2009 w mln zł

Plany na 2010 rok


W bieżącym roku ENEL-MED zamierza zrealizować wiele inwestycji, których celem będzie zwiększenie dostępności do usług Centrum w całym kraju.
W kwietniu 2010 r. ruszyła pierwsza, o wartości 8 mln zł, placówka w Łodzi. W kolejnych miesiącach otwierane będą także kolejne oddziały w Warszawie i Katowicach oraz pracownie specjalizujące się w diagnostyce obrazowej.


Informacje o firmie

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. (www.enel.pl) istnieje od 17 lat. Obecnie na sieć medyczną ENEL-MED składa się kilkuset placówek medycznych w całej Polsce.  Wśród nich są własne oddziały Centrum zlokalizowane w Łodzi (Manufaktura), Krakowie (Galeria Krakowska), Poznaniu (Kupiec Poznański), Warszawie (Atrium, Arkadia, Blue City, Puławska, Zacisze) i Wrocławiu (Arkady Wrocławskie) oraz wielospecjalistyczny szpital (na warszawskim Zaciszu) funkcjonujący od 1996 roku. ENEL-MED może się także poszczycić własnymi oddziałami i pracowniami diagnostycznymi (Bielany w Warszawie, Lublin, Łomża, Mielec, Poznań, Wołomin).

ENEL-MED oferuje pełną obsługę, prowadzi pacjenta od konsultacji, przez diagnozę, hospitalizację, operację, aż po rehabilitację - czyli przez cały zamknięty cykl leczenia. Usługi świadczone są w następujących zakresach:
 • przychodnie specjalistyczne (lekarze wszystkich specjalności)
 • kliniki stomatologiczne
 • diagnostyka obrazowa (tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, RTG, mammograf, USG i inne)
 • szpital
 • rehabilitacja
 • centrum psychologiczne
 • laboratorium protetyczne
 • teleradiologia i outsourcing
 • szkoła rodzenia
 • autorskie programy profilaktyczne
 • wysokospecjalistyczna poradnia okulistyczna

Centrum posiada w ofercie produkty zarówno dla klientów korporacyjnych – system abonamentowej opieki medycznej dla firm Enel-Care, jak i klientów indywidualnych – program komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych medi-care, który realizowany jest wspólnie z InterRisk S.A. Vienna Insurance Group.

W ENEL-MED obecnie pracuje około 1280 osób, w tym 590 lekarzy i 348 pracowników personelu medycznego nie lekarskiego. 95% kadry medycznej posiada II stopień specjalizacji. Z usług ENEL-MED korzysta ponad 300 tys. pacjentów w tym ponad 65,5 tys. klientów korporacyjnych.

W 2004 roku Centrum uzyskało Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy ISO 9001:2000 a re-certyfikacja przeprowadzona w styczniu 2010 roku zakończyła się rekomendacja do wydania certyfikatu na zgodność z normą ISO 9001:2008.