Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Kraków 8-9.10.2010, KONFERENCJA "Etyczne aspekty decyzji medycznych. Pacjent - zespół terapeutyczny -rodzina"

www.mediaforum.pl
W dniach 8-9 października 2010 r. w Krakowie odbędzie się unikatowa i nowatorska Konferencja poświęcona etyce w pracy lekarskiej.

Zagadnienia etyki w pracy lekarzy zostaną poruszone na zorganizowanej przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska konferencji "Etyczne aspekty decyzji medycznych. Pacjent - zespół terapeutyczny -rodzina".


Do końca kwietnia 2010 r. można zgłaszać propozycje (abstrakty) wystąpień w Zakładzie Filozofii i Bioetyki CM UJ, ul. Michałowskiego 12, 31-126 Kraków, lub pocztą elektroniczną, pod adresem jfutrzyk@cm-uj. krakow.pl. Udział w konferencji jest bezpłatny, ryczałtowa opłata za nocleg i wyżywienie wynosi 250 zł.

Bliższe informacje organizacyjne w sekretariacie Zakładu: tel. 693-220-122.
Organizowane już po raz drugi wydarzenie zgromadzi czołowych przedstawicieli nauk medycznych, etyków oraz humanistów. Zgromadzeni goście będą uczestniczyć m.in. w dyskusji na następujące tematy: komunikacja personelu medycznego z pacjentami i ich rodzinami, poszanowanie autonomii pacjenta, dyskrecja, sprawiedliwości w dostępie
do usług deficytowych, konflikty i trudne wybory, przed jakimi lekarz i pacjenci stają w sytuacjach skrajnych bądź nietypowych. Odrębna sekcja poświęcona będzie perspektywom funkcjonowania szpitalnych komisji bioetycznych.

- Nasza konferencja stanowi jedną z inicjatyw rozwijającego się od jakiegoś czasu "oddolnego", czyli samorzutnego i spontanicznego ruchu bioetycznego w naszym kraju,
– mówi Jan Hartman, profesor UJ i główny organizator konferencji. - W obecnie organizowanej edycji naszej konferencji pragniemy skupić się na problemach bliskich każdemu lekarzowi pacjentowi, a mianowicie na komunikacji i podejmowaniu trudnych decyzji we współdziałaniu zespołu leczącego, pacjenta i (najczęściej) rodziny pacjenta. Jest rzeczą niezwykle ważną, aby podnieść na wyższy poziom zdolność polskiego pacjenta
do świadomego i autonomicznego stanowienia o sobie, aby proces decyzyjny uczynić bardziej przejrzystym i pozostawić w nim więcej miejsca na rozważenie nie tylko techniczno-medycznych, lecz również personalnych i organizacyjnych aspektów rozważanych wariantów postępowania. Polscy pacjenci chcą czuć się w większym stopniu
niż dotychczas podmiotami stanowiącymi o sobie, a także życzą sobie pewnych standardów przeprowadzania rozmów lekarskich i dochodzenia do konkretnych decyzji w zakresie form postępowania medycznego”, dodaje.

Konferencja „Etyczne aspekty decyzji medycznych” jest wydarzeniem, które daje uczestnikom nie tylko pole do dyskusji i wymiany doświadczeń, ale także możliwość zaprezentowania swoich dokonań. Organizatorzy zachęcają do nadsyłania propozycji (abstraktów) wystąpień. Dalsze informacje dostępne będą m.in. na stronie:  www.abc.com.pl.