Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia

MedicalOnline.pl
24 - 26 maja 2010, Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe, HOTEL „Zamek Ryn" 11-520 Ryn, Plac Wolności 2

Serdecznie zapraszamy na konferencję i warsztaty, które są przeznaczone dla kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia i obejmują tematykę związaną z szeroko pojętym zarządzaniem w publicznych i niepublicznych zoz-ach oraz z systemem ochrony zdrowia. 


ORGANIZATORZY
  • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Spraw Publicznych
  • Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego
  • Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
  • Wydział Nauk Medycznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  • Współorganizatorem konferencji jest Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Oddział Warmińsko-Mazurski


IDEA I CEL KONFERENCJI
Będzie to już III konferencja o naukowym i praktycznym charakterze, tworząca warunki sprzyjające wymianie poglądów naukowców i doświadczeń praktyków z Polski i Europy. Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacka Protasa.
Celem konferencji jest dokonanie przeglądu najnowszych trendów w zarządzaniu organizacjami ochrony zdrowia oraz kierunków rozwoju systemów opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie.

PROBLEMATYKA KONFERENCJI I WARSZTATÓW OBEJMUJE:
  • Przekształcenia prawne i własnościowe
  • Zarządzanie strategiczne i operacyjne w tym nowatorskie zastosowanie systemów informatycznych
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Politykę zdrowotną na poziomie krajowym i regionalnym
  • Finansowanie systemu ochrony zdrowia

W konferencji wezmą udział: menedżerowie publicznego i prywatnego  sektora ochrony zdrowia; naukowcy; specjaliści i pracownicy administracji publicznej zajmujący się systemem ochrony zdrowia; liderzy opinii w zakresie publicznej oraz prywatnej opieki zdrowotnej; przedstawiciele przedsiębiorstw, dla których tematyka ochrony zdrowia stanowi strategiczny element rozwoju

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie konferencji: 
Joanna Lubińska, Sylwia Draszek
tel/fax 89 519 48 37
fax 89 519 48 13
konferencja@ameryka.com.pl

Tagi: konferencja