Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Kameleon chirurgii Nowa jakość obrazowania w chirurgii małoinwazyjnej

http://www.multipr.pl | 2010-04-12
W trakcie kongresu „Chirurgia XXI wieku” zaprezentowane  zostały nowe możliwości technologiczne w chirurgii małoinwazyjnej. Od niespełna miesiąca polscy lekarze mogą korzystać z przełomowej metody obrazowania, dostosowanej do potrzeb laparoskopii oraz torakoskopii.

Sztywna optyka endoskopowa EndoCAMeleon to pierwsze na polskim i światowym rynku rozwiązanie, które umożliwia lekarzowi swobodną zmianę kierunku patrzenia w trakcie zabiegu w zakresie od 0° do 120°, co przy dodatkowym obrocie optyki o 360° wokół jej osi daje całkowity sferyczny kąt pola widzenia sięgający 300°. Ciągła kontrola pola operacyjnego, łatwiejsza inspekcja trudno dostępnych miejsc, a także większa precyzja zabiegów to kluczowe czynniki, które zdaniem producenta – niemieckiej firmy Karl Storz – przekładają się na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów.

Dotychczasowe postępy w diagnostyce i terapii małoinwazyjnej  nierozerwalnie związane były ze zwiększaniem kontroli chirurga nad polem operacyjnym, a tym samym:
minimalizowaniem ryzyka jakichkolwiek problemów śród- i pooperacyjnych. Precyzja rąk chirurga, wysoka jakość endoskopowych torów wizyjnych, a także odpowiedni zakres pola widzenia to integralne elementy, które decydują o rozwoju współczesnych technik endoskopowych.

Obecnie każdy polski szpital wykorzystuje w codziennej praktyce klinicznej co najmniej kilkanaście endoskopów. 
Co istotne, urządzenia te znalazły swoje zastosowanie w różnych dziedzinach medycyny – od chirurgii ogólnej, poprzez otolaryngologię, urologię, ginekologię, ortopedię, chirurgię klatki piersiowej, aż po anestezjologię i kardiochirurgię. Bez zastosowania endoskopów trudno dziś byłoby wyobrazić sobie powszechnie wykonywane zabiegi jak np. cholecystektomia, adrenalektomia, czy też leczenie przepuklin, otyłości, chorób żołądka i jelit. Endoskopy ponadto często wspomagają wiele procedur torakochirurgicznych  (np. lobektomię  czy  tymektomię).

Szeroki zakres zastosowania technik endoskopowych wymaga ciągłego doskonalenia  sprzętu , w tym optyk endoskopowych, które w połączeniu ze źródłem światła, kamerą endoskopową i monitorem umożliwiają lekarzom wgląd w jamy ciała i kontrolę pola operacyjnego. Historyczny przełom w metodach obrazowania laparoskopowego oraz torakoskopowego związany jest z nową funkcjonalnością optyk EndoCAMeleon wprowadzonych na europejski rynek przez firmę Karl Storz, a w Polsce dystrybuowanych przez firmę Medim.

Zaawansowana technologicznie optyka EndoCAMeleon to pierwsze narzędzie zabiegowe, które umożliwia lekarzom swobodną zmianę kierunku patrzenia, w zakresie od 0? do 120?, bez konieczności wymiany optyki. Ponadto dzięki obrotowi optyki wokół własnej osi, całkowity kąt pola widzenia chirurga po raz pierwszy zwiększony został łącznie aż do 300?.

„Jedną z dotychczasowych bolączek chirurgów zajmujących się laparoskopią była konieczność podjęcia decyzji odnośnie wyboru kąta patrzenia optyki. Pełna inspekcja jamy otrzewnej czy jamy opłucnowej możliwa była tylko po zastosowaniu odpowiednich optyk kątowych, skomplikowanych manipulacjach, czy też zmianie portu wprowadzenia optyki. Ponadto śródoperacyjna zmiana optyki na optykę o innym kącie patrzenia automatycznie wiązała się ze zwiększeniem ryzyka utraty sterylności pola operacyjnego i narażeniem pacjenta na zakażenie" – powiedział Bogusław Czajkowski z Działu Endoskopii firmy Medim, dystrybutora rozwiązań z zakresu endoskopii, chirurgii szpitalnej oraz telemedycy renomowanych światowych marek.

„Zastosowanie optyki o zmiennym kącie patrzenia EndoCAMeleon eliminuje konieczność sródoperacyjnych zmian; umożliwia śledzenie instrumentu wprowadzanego do jamy brzusznej od momentu wyjścia z trokara, przez co zapobiega niekontrolowanym ruchom wykonywanym na oślep. Nowa optyka zapewnia lepszy wgląd i dokładną ocenę struktur anatomicznych podczas preparacji, resekcji, czy zespoleń, a także łatwiejszą orientację w ciele pacjenta w trakcie trudnych warunków operacyjnych, np. w przypadku istnienia zrostów w jamie brzusznej.” – dodaje Bogusław Czajkowski.

Oprócz większej dokładności i bezpieczeństwa zabiegów, światowej sławy lekarze
z Francji, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec – którzy mieli już okazję wykorzystać nową optykę – docenili również prostotę oraz intuicyjność jej obsługi. Wskazywali przy tym także na ergonomię pracy, umożliwiającą zmniejszenie ruchów ręki operatora kamery.

„Żałuję, że to nie był mój pomysł” – skomentował krótko i obrazowo, zapytany o opinię prof. Alfred Cushieri, Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych oraz Technologii jednego z wiodących szkockich ośrodków chirurgii endoskopowej, Uniwersytetu w Dundee.

Jednym z kluczowych czynników wpływających na perspektywiczny charakter wdrożenia nowej technologii w Polsce, jest także możliwość redukcji kosztów ponoszonych przez placówki korzystające z nowoczesnego sprzętu. Zamiast kilku tradycyjnych optyk kątowych, wystarczy bowiem wykorzystać jedną optykę EndoCAMeleon, która dodatkowo zapewnia dużo większe możliwości obrazowania. Nowa optyka jest kompatybilna z szeroką gamą specjalistycznego sprzętu endoskopowego marki Karl Storz. Wysoką jakość generowanego obrazu zapewnia najnowsza kamera endoskopowa w standardzie Full HD.

Niezwykle istotny jest również fakt, że optyka EndoCAMeleon podobnie jak większość stosowanych dziś optyk laparoskopowych, może być sterylizowana w tradycyjnym autoklawie, a tym samym nie wymaga stosowania kosztownych metod sterylizacji niskotemperaturowej, do których dostęp w wielu placówkach jest wciąż utrudniony. Dzięki temu dostępność optyki jest w zasadzie nieograniczona i może być ona stosowana we wszystkich ośrodkach wykonujących nawet najprostsze zabiegi chirurgiczne, nie zwiększając kosztów związanych z procesem sterylizacji.