Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Nowość w CMP:USG prenatalne z oceną ryzyka wad chromosomowych

Centrum Medyczne Puławska | 2010-04-09
Centrum Medyczne Puławska wprowadziło właśnie do swojej oferty USG prenatalne z oceną ryzyka wad chromosomowych - ultrasonograficzną, nieinwazyjną diagnostykę płodu w pierwszym trymestrze ciąży z oceną indywidualnego ryzyka wystąpienia zespołu Downa i innych wad genetycznych.

Do niedawna jedynym wskazaniem  do diagnostyki inwazyjnej był wiek kobiety (powyżej 35 roku życia). Przy takim kryterium  wykrywalność zespołu Downa u płodów nie przekraczała 30%, a 70% kobiet poniżej tego wieku było skazanych na tragiczne doświadczenia i gorycz późnego rozpoznania wady genetycznej, często dopiero po porodzie.   W obecnej chwili dostępne są metody badań ultrasonograficznych, które pozwalają zwiększyć wykrywalność do 80%, również u kobiet poniżej 35 roku życia.

W tym celu wykonujemy badanie USG, które polega na ultrasonograficznej ocenie płodu i jego struktur, pomiarze przezierności karkowej, oraz ocenie kości nosowej i przepływu w przewodzie żylnym w celu kalkulacji indywidualnego ryzyka wystąpienia wad genetycznych dla każdej kobiety w ciąży.

Bardzo ważnym czynnikiem są kompetencje osób wykonujących takie badanie.

Osoba wykonująca badanie powinna posiadać:

  • certyfikat wydany przez Fundację Medycyny Płodu (FMF)
  • odpowiednie oprogramowanie służące do obliczenia ryzyka dla każdej pacjentki
  • wynik badania powinien zostać wydany jako specjalny druk opatrzony kodem operatora FMF
Celem dokładnych badań nieinwazyjnych takich jak USG i testy biochemiczne jest zwiększenie wykrywalności wad genetycznych u płodu przy jednoczesnym zmniejszeniu odsetka inwazyjnych zabiegów inwazyjnych (biopsja kosmówki, amniopunkcja). Zabiegi takie pozostają ostatecznością u kobiet, u których badanie USG  i testy biochemiczne w danej ciąży wskazują na znacznie zwiększone ryzyko zaburzeń genetycznych.

W XXI wieku nieinwazyjne badanie prenatalne  powinny być standardem postępowania w każdej ciąży, aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo dla kobiety i płodu, jak też zwiększyć do maksimum możliwość wykrycia nieprawidłowości.