Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Rehabilitacja dziecięca, kardiologiczna i pulmonologiczna - część trzecia

Ewa Szczecińska/MedicalOnline.pl | 2016-04-06
Rehabilitacja dziecięca, kardiologiczna i pulmonologiczna - część trzecia

W kolejnej części cyklu przedstawiamy omówienie wyposażenie gabinetu rehabilitacyjnego dla dzieci, wytyczne dla gabinetów i ośrodków rehabilitacji kardiologicznej oraz pulmonologicznej. 

Przejdź do katalogu wyposażenia Rehabilitacji i Fizykoterapii >>
 

Rehabilitacja dziecięca - wyposażenie gabinetów

W przypadku rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku powinny funkcjonować: gabinet psychologiczny – z możliwością przeprowadzenia testów psychologicznych, (do badania poziomu umysłowego), testy do badania osobowości i sfery emocjonalno – motorycznej, gabinet logopedyczny – z lustrem kontrolnym, sprzętem multimedialnym do odtwarzania dźwięku, testami praksji i gnozji oralnej oraz innymi testami językowymi, grami dydaktycznymi i próbami grafomotorycznymi. W gabinecie kinezyterapii powinny znajdować się: stół rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne, materace gimnastyczne, lustro kontrolne, (nie wymagane w przypadku prowadzenia wyłącznie rehabilitacji mowy i słuchu oraz rehabilitacji wzroku), sprzęt do terapii metodami integracji sensorycznej, (m. in.: wałki, piłki, kliny, piłkowałki, deski balansowe), a w fizykoterapii: zestaw do biostymulacji laserowej, wanny do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych.

 

Także, w przypadku rehabilitacji słuchu i mowy powinny funkcjonować: gabinet psychologiczny – wyposażony w testy psychologiczne (do badania poziomu umysłowego), testy do badania osobowości i sfery emocjonalno – motorycznej; gabinet logopedyczny wyposażony w: lustro logopedyczne, sprzęt multimedialny do odtwarzania dźwięku, testy praksji i gnozji oralnej oraz inne testy językowe, gry dydaktyczne, próby grafomotoryczne, zestaw multimedialny do ćwiczeń logopedycznych, gabinet integracji sensorycznej: sprzęt do terapii metodami integracji sensorycznej (m.in.: wałki, piłki, kliny, piłkowałki, deski balansowe), zestaw instrumentów muzycznych do ćwiczeń słuchowych, (bębenek, talerze, trójkąt, pudełko akustyczne, klawesy, grzechotka, ksylofon, tarka, terkotka).

 

W przypadku rehabilitacji wzroku gabinet psychologiczny powinien posiadać testy psychologiczne, (do badania poziomu umysłowego, sprawności analizatorów), oraz testy do badania osobowości i sfery emocjonalno – motorycznej. W gabinecie rehabilitacji wzroku wymagane są: komputer z oprogramowaniem dla osób słabowidzących i gry dydaktyczne. W przypadku gabinetu integracji sensorycznej – wymagane jest, aby znalazł się tam sprzęt do terapii metodami integracji sensorycznej, (m. in.: wałki, piłki, kliny, piłkowałki, deski balansowe).

Wyposażenie gabinetu rehabilitacji kardiologicznej

W przypadku rehabilitacji kardiologicznej - na wyposażenie gabinetu kinezyterapii składają się: stół rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne, materace gimnastyczne, cykloergometr lub bieżnia ruchoma - nie mniej niż 5 stanowisk. Inny wymagany sprzęt to: aparat do rejestracji EKG metodą Holtera, zestaw do wykonywania prób wysiłkowych (cykloergometr lub  bieżnia ruchoma), defibrylator i kardiomonitor. Wymagane jest również urządzenie sali wypoczynkowej.

Sprawdź produkty w kategorii: Rehabilitacja kardiologiczna >>

Wyposażenie gabinetu rehabilitacji pulmonologicznej

W przypadku rehabilitacji pulmonologicznej z wykorzystaniem metod subterraneoterapii: w gabinecie kinezyterapii muszą znaleźć się: stół rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne, materace gimnastyczne, stół drenażowy, cykloergometr, bieżnia, stepper, a dodatkowo: UGUL lub inny system spełniający jego rolę. Na wyposażeniu gabinetu fizykoterapii powinny być: zestaw do elektroterapii z osprzętem, zestaw do magnetoterapii, zestaw do ultradźwięków, ponadto przynajmniej dwa pomieszczenia, w których prowadzona jest rehabilitacja, muszą posiadać naturalny mikroklimat dla metod subterraneoterapii. 

Wyposażenie rehabilitacji – warunki stacjonarne

Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego. W takich ośrodkach powinny znajdować się gabinety wyposażone w sprzęt przewidziany dla zakładu rehabilitacyjnego. Należy jednak pamiętać, że w terapii nie stosuje się ultradźwięków w przypadku oddziału dla dzieci do 18 r. ż. Placówka powinna również zagwarantować bezpośrednią kontynuację usprawniania, sformalizować zasady współpracy ze szpitalami lub  oddziałami szpitalnymi w sprawie kierowania pacjentów do rehabilitacji.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa polega na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych, (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych), neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych czy pulmonologicznych. W tym celu wykorzystuje się: stół do pionizacji, balkonik rehabilitacyjny, kule i laski rehabilitacyjne, przenośny zestaw do elektroterapii.

Także w rehabilitacji neurologicznej, (wymagania dotyczą wszystkich zakresów świadczeń), wykorzystuje się: stół do pionizacji, balkonik rehabilitacyjny, kule i laski rehabilitacyjne, przenośny zestaw do elektroterapii, defibrylator, a także stanowisko intensywnego nadzoru medycznego. 

Dla kogo rehabilitacja kardiologiczna?

Rehabilitacja kardiologiczna świadczona jest pacjentom po: ostrych zespołach wieńcowych, plastyce naczyń wieńcowych, zabiegach kardiochirurgicznych, zabiegach z zakresu chirurgii naczyniowej, zaostrzeniach niewydolności serca lub innych schorzeniach układu krążenia ze wskazaniem do rehabilitacji kardiologicznej. Do dyspozycji pacjentów powinny pozostawać: stół do pionizacji, balkonik rehabilitacyjny, kule i laski rehabilitacyjne, defibrylator, aparat EKG, aparat do rejestracji EKG metodą Holtera, zestaw do prób wysiłkowych, (bieżnia lub cykloergometr), aparat USG z Dopplerem (echokardiografia), cykloergometry do treningu interwałowego, (nie mniej niż 1 na 10 pacjentów). Poza tym: stanowisko intensywnego nadzoru medycznego, pomieszczenie rekreacyjne wewnątrz budynku oraz tereny rekreacyjne poza budynkiem.

Rehabilitacja pulmonologiczna ma na celu poprawę sprawności funkcjonowania układu oddechowego. W leczeniu wykorzystuje się inhalatornie ze stanowiskami pojedynczymi (celkowymi), wydzielone inhalatorium dla grup ryzyka nadkażenia szczepami opornymi (dla pacjentów z mukowiscydozą), nebulizator, inhalator ultradźwiękowy z osprzętem, (zestawy indywidualne: rury i ustniki), stół drenażowy, spirometr, dostęp do aparatu RTG, (nie wymagane w lokalizacji), zestaw do prób wysiłkowych (bieżnia lub cykloergometr), zestaw do prób spiroergometrycznych, kardiomonitor. Poza tym, powinno znajdować się stanowisko intensywnego nadzoru medycznego (w lokalizacji).

Przejdź do katalogu wyposażenia Rehabilitacji i Fizykoterapii >>


Cześć pierwsza cyklu.
Część druga cyklu.