Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Pacjent z papierami

Gazeta Prawna | 2010-03-17
Wbrew temu, co czasami rejestratorzy medyczni próbują wmówić pacjentom-pacjent ma prawo do swojej dokumentacji medycznej prowadzonej w szpitalach, przychodniach, a nawet prywatnych gabinetach lekarskich. Na wniosek chorego dokumentacja powinna być mu przekazana w postaci wyciągu, odpisu lub kopii. Jest to jednak usługa płatna.

Warto także przypomnieć pacjentowi, że przy zmianie np. przychodni rejonowej powinien on skserować całą swoja dokumentację medyczną dla kolejnej placówki, ponieważ oryginały musza pozostać w placówce pierwotnej.

Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną swoich pacjentów oraz zapewnić ochronę danych w niej zawartych. Prawo do umieszczania w niej wpisów mają lekarze, pielęgniarki i położne. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
  • poprzez wydanie uprawnionym instytucjom (np. ZUS czy NFZ) oryginału materiałów za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta. Po jego śmierci prawo wglądu do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona za życia pacjenta.