Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

NFZ kontra rolnicy

medicalonline.pl | 2010-03-17
Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowelizacji ustawy zdrowotnej, która ma zmienić sposób naliczania opłacanej przez budżet składki zdrowotnej za rolników. 

Obecnie wysokość składki za rolników jest uzależniona od ceny kwintala żyta. To powoduje, że jeżeli ona spada, obniżona jest też podstawa naliczania składki za rolników ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) i maleją wpływy NFZ. Obecnie cena ta wynosi niewiele ponad 24 zł. W ubiegłym roku wynosiła 37 zł, a w 2008 roku – 55 zł.

Tak więc, resort zdrowia proponuje, aby podstawą wymiaru naliczania składki za rolników było 25 proc. minimalnego wynagrodzenia (329 zł) pomnożone przez liczbę hektarów przeliczeniowych gospodarstwa. Składka równa będzie 9 proc. tej podstawy. 

W dalszym ciągu składka będzie jednak opłacana przez budżet. Zmiana spowoduje zwiększenie jego wydatków o 763 mln zł rocznie, które trafią do NFZ.