Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Kara dla Pediatry!

MedicalOnline.pl | 2010-03-16
Nowa ustawa, która obowiązuje od 1 stycznia 2009 nakłada obowiązek poddawania się szczepieniom ochronnym przeciwko chorobom zakaźnym, a także mówi o karze grzywny, która spada na tego, kto nie zawiadamia pacjenta lub opiekuna prawnego o obowiązkowych szczepieniach.

Karze podlega, więc lekarz lub personel pielęgniarski, który nie powiadomił o tym obowiązku pacjentów. Paradoksalnie, prawidłowo powiadomiony rodzic, który nie stawia się z dzieckiem na szczepienia nie podlega karze. Nie należy zapominać, iż w niektórych chorobach odraczanie szczepień lub rezygnacja z nich jest wyższym dobrem pacjenta. Jest tak np. w przypadku epilepsji u dzieci. Natomiast rodzic powinien w takim stanie rzeczy powiadomić pediatrę prowadzącego z przychodni rejonowej. Stąd też pediatrzy nakazują obecnie kserowanie do dokumentacji pacjenta jego epikryzy szpitalnej.