Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Urlop zdrowotny dla nauczycieli

medicalonline.pl | 2010-03-16
Istnieją zawody, które wymagają szczególnej troski ze strony lekarza pierwszego kontaktu oraz medycyny pracy.

Do tej grupy należą nauczyciele. Zwłaszcza w Polsce, gdzie trudno dbać o higienę i emisję głosu przy wielu godzinach pracy-urlop zdrowotny to podstawowa sprawa, zwłaszcza w przeciwdziałaniu tzw. wypaleniu zdrowotnemu.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela pierwszy urlop zdrowotny belfer otrzyma po 7-letnim stażu pracy w szkole, i który jest aktualnie zatrudniony w pełnym wymiarze godzin, na czas nieokreślony. Dodatkowo, lekarz musi orzec konieczność kuracji.

Do tego 7-letniego stażu pracy można wliczyć urlopy inne niż wypoczynkowe oraz okresy choroby, ale nie dłuższe niż w 6-miesięcznym wymiarze czasu.