Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Popyt na urządzenia do sterylizacji i dezynfekcji w służbie zdrowia – Polska największym rynkiem w Europie Wschodniej

Joanna Lewandowska/Frost & Sullivan | 2010-01-22
Popyt na urządzenia do sterylizacji i dezynfekcji w służbie zdrowia –  Polska największym rynkiem w Europie Wschodniej

Popyt na urządzenia do sterylizacji i dezynfekcji w służbie zdrowia –  Polska największym rynkiem w Europie Wschodniej

Warszawa, 21 stycznia 2010 – Na rynku urządzeń do sterylizacji i dezynfekcji wciąż utrzymuje się wysoki popyt, jednak preferowane są produkty w niskich cenach, zwłaszcza w sektorze publicznym.
 
Rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje Europy Wschodniej zmusiło jednak nowe państwa członkowskie do przystosowania się do norm unijnych, także w sektorze zdrowia. Obecnie, coraz ważniejsza staje się jakość nabywanych urządzeń. Według Frost & Sullivan, globalnej firmy doradczej, Polska jest w Europie Wschodniej jednym z najważniejszych odbiorców: generując przychody w wysokości 25 mln USD, ma największy udział w rynku urządzeń medycznych w tym regionie – 37,3 % w roku 2008.
 
Według najnowszego raportu Frost & Sullivan pt. „Trendy na rynku sprzętu do dezynfekcji i sterylizacji w Europie Wschodniej” (ang. Eastern European Trends for Disinfection and Sterilisation Equipment Markets) rynek ten uzyskał przychody w wysokości 67,0 mln USD w 2008 r. i według szacunków osiągnie wartość 114,8 milionów USD w 2015 r. Badaniem objęto następujące urządzenia: sterylizatory parowe, niskotemperaturowe sterylizatory plazmowe, sterylizatory formaldehydowe, myjnie-dezynfektory oraz myjnie automatyczne gastroskopowe.
 
Ze względu na dużą bazę szpitalną, Polska jest jednym z największych rynków dla urządzeń medycznych na świecie. Ponieważ produkcja krajowa nie zaspokaja dużego popytu, rocznie importowanych jest około 2/3 wszystkich urządzeń medycznych. Generując przychody w wysokości 25 mln USD, nasz kraj ma największy udział w rynku urządzeń medycznych w Europie Wschodniej – w roku 2008 było to 37,3 %. Frost & Sullivan przewiduje, że średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) tego rynku Polsce może wynieść 10,2 procent w latach 2008-2015 – najwięcej we wszyskich krajach Europy Wschodniej.
 
"Zarządzający finansami w szpitalach coraz częściej zdają sobie sprawę z długoterminowych korzyści oraz oszczędności, które wiążą się z wykorzystaniem urządzeń do sterylizacji i dezynfekcji" – stwierdza Jolize Gerber, analityczka  Frost & Sullivan. "Ponadto, użytkownicy końcowi doceniają znaczenie tych urządzeń w zapobieganiu infekcjom oraz obniżaniu kosztów związanych z zakażeniami szpitalnymi. Wymienione czynniki sprawiają, że zainteresowanie systemami wysokiej jakości jest coraz większe”.  
 
Takie systemy poprawiają efektywność kosztową poprzez redukcję wydatków związanych z nabywaniem narzędzi jednorazowych. Wykorzystanie instrumentów jednorazowych jest często droższe od użycia urządzeń wielorazowych, podddawanych sterylizacji i dezynfekcji.
 
Ograniczanie wydatków na opiekę zdrowotną potrwa jeszcze następne 2-5 lat, w związku z obecnym spowolnieniem gospodarczym. To z kolei wpłynie na wysokość  szpitalnych budżetów, a działy zamówień będą restrykrycjnie podchodziły do zakupów generujących wysokie koszty.
 
"Ze względu na ograniczony budżet i kwestie zwrotu z inwestycji zakupy bardziej zaawansowanego wyposażenia będą bardzo ograniczone" - ostrzega Gerber. "To może zahamować wzrost rynku urządzeń do dezynfekcji i sterylizacji w perspektywie krótko- i średnioterminowej”.
 
Możliwe jest przyjęcie różnych strategii rozwoju umożliwiających wzrost rynku w obliczu powyższych wyzwań. Wymienić można chociażby oferowanie kompleksowych programów usług, skoncentrowanie się na jakości produktu, dostarczanie usług posprzedażowych i serwisowych czy infromowanie odbiorców o faktycznym zwrocie z inwestycji.
 

"Oferowanie kompleksowego programu usług i zapewnienie klientowi stałego wsparcia to jedne z kluczowych czynników sukcesu dla firm na tym rynku" – stwierdza Gerber. "Ponadto, ze względu na duże inwestycje kapitałowe wymagane do nabycia sprzętu do sterylizacji i dezynfekcji, klienci powinni zdawać sobie sprawę z realnego zwrotu z poczynionych inwestycji.”