Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

WUM i WIM będą współpracować

MedicalOnline.pl | 2010-01-22

 Warszawski Uniwersytet Medyczny i Wojskowy Instytut Medyczny zawarły w czwartek 21 stycznia 2010 r. umowę o współpracy dotyczącą realizacji wspólnych zamierzeń naukowych i dydaktycznych. Dokument podpisali Rektor WUM prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk i Dyrektor WIM  gen. bryg. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak.

„Współpraca naszego Uniwersytetu i Wojskowego Instytutu Medycznego będzie służyła nauce, dydaktyce, leczeniu chorych i społeczeństwu Warszawy” – powiedział podczas spotkania JM Rektor prof. Marek Krawczyk.
 
Dyrektor Instytutu gen. Grzegorz Gielerak podkreślił, że współpraca naukowa i na polu kształcenia podyplomowego jest teraźniejszością obu instytucji, a przyszłością jest rozwijanie kształcenia przeddyplomowego.
 
Umowa zakłada realizację wspólnych zamierzeń naukowych obejmujących m.in. udział w sieciach badawczych i konsorcjach naukowych, uczestniczenie w projektach badawczych własnych finansowanych ze środków MNiSW oraz z innych źródeł, publikację w periodykach naukowych artykułów i komunikatów prezentujących wyniki wspólnych prac.
 
Współpraca dotyczyć będzie również dydaktyki. Studenci WUM będą odbywać praktyki zawodowe na terenie WIM, przy klinikach Instytutu będą działały studenckie koła naukowe, podejmowane będą także inne działania wykorzystujące potencjał Instytutu dla celów dydaktycznych Uniwersytetu.
 

Ponadto Uczelnia i Instytut będą współpracowały w kwestiach kształcenia podyplomowego m.in. przy organizacji staży kierunkowych dla lekarzy odbywających specjalizację, kursów specjalizacyjnych i doskonalących oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu.  

Brak tagów