Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Nowoczesność w urologii – nowinki techniczne

Wojciech Michalik lek med., specjalista chirurgii i urologii - „Śląskie Centrum Urologii” w Chorzowie/PM | 2008-12-04
Nowoczesność w urologii – nowinki techniczne

Powszechnie wiadomo, że nowoczesne podejście do leczenia jest niezbędne w pracy lekarza i jednocześnie stanowi o randze jego i szpitala w którym pracuje. Dziś medycy nie mogą pozostawać w tyle za postępem technologicznym. Taka sytuacja dotyczy szczególnie ośrodków, które pragną przodować i mieć dobrą opinie wśród pacjentów. Jakie warunki należy spełnić?

Kierunki działań

Warunkiem, aby utrzymać się w czołówce postępu, jest szkolenie personelu zarówno lekarskiego jak i pielęgniarskiego oraz stałe unowocześnianie sprzętu medycznego w placówce prowadzącej leczenie.

Aktualnie w dziedzinie urologii, istnieją trzy kierunki pozwalające utrzymać się w czołówce w stosowaniu nowoczesnych procedur leczniczych.
 
Jednym z kierunków jest zastosowanie laserów w leczeniu schorzeń urologicznych. Postęp w tej dziedzinie następuje szybko, a zmniejszenie rozmiarów sprzętu i jego właściwości pozwalają na szerokie jego zastosowanie.

Obecnie do coraz szerszego stosowania wprowadza się w urologii dwa rodzaje laserów. Pierwszym z nich jest laser holmowy, mający zastosowanie w zabiegach kruszenia kamieni, rozcinania tkanek w czasie operacji endourologicznych jak np.: endopyelotomia zwężenia podmiedniczkowego oraz do enukleacji gruczołu krokowego.

Promień lasera holmowego daje najlepsze efekty przy cięciu tkanki na wprost. Dochodzi do bezkrwawego cięcia tkanki stercza. Doprowadza to do wytworzenia loży, jak w dotychczas stosowanej metodzie elektroresekcji. Konieczny jest jednak dalszy etap zabiegu polegający rozkawałkowaniu tkanki wyciętej i wydobycie jej z pęcherza.

Potem, wytwarzana przez promień lasera fala uderzeniowa znajduje doskonałe zastosowanie w endoskopowym kruszeniu kamieni moczowych. Działanie fali uderzeniowej na kamień doprowadza do jego rozkawałkowania na bardzo drobne okruchy, co pozwala na wydobycie ich z układu moczowego przy zastosowaniu kleszczyków lub samoistne wydalenie. Chory unika w ten sposób chirurgicznego naruszenia ciągłości tkanek i jego czas leczenia - potrzebny do wyleczenia - ulega znacznemu skróceniu. Nie bez znaczenia jest też zmniejszenie ryzyka operacyjnego, co pozwala operować pacjentów nawet znacznie obciążonych innymi schorzeniami.


Kolejnym zastosowanie lasera holmowego jest wykorzystanie tnącej zalety promienia. Pozwala to na rozcinanie zwężeń w obrębie dróg moczowych. Prowadzone są też próby wykorzystania promienia do wycinania guzów nowotworowych pęcherza.

Kolejny laser


Drugim rodzajem lasera mającym zastosowanie głównie przy operacjach przerostu stercza u mężczyzn jest laser KTP. Ten rodzaj promieniowania i jego właściwości znane są od 1986 roku. Obecnie jednak, po unowocześnieniu, jego właściwości zastosowano do odparowywania tkanki stercza powodując znaczne uproszczenie operacji, a całkowite ograniczenie utraty krwi przez chorego skutkuje zmniejszeniem przeciwwskazań do operacji. Znaczne jest też skrócenie czasu pobytu chorego w oddziale, poprzez skrócenie prawie do zera okresu utrzymywania cewnika w pęcherzu. Zalety te pozwalają wykonywać operacje w ramach krótkoterminowego pobytu pacjenta w szpitalu. Dodatkową, ale równie ważną zaletą operacji z użyciem lasera KTP jest ograniczenie rozmiarów używanego cystoskopu do 22 CH, co skutkuje zmniejszeniem powikłań w postaci zwężeń cewki, występujących przy stosowaniu grubszych resektoskopów.

Czy to skuteczne?

Wyniki operacji, z zastosowaniem obu laserów do operacji gruczołu krokowego, są dobre. Laser holmowy wymaga jednak większego doświadczenia operatora oraz większej ostrożności przy zabiegu rozkawałkowywania stercza w obrębie pęcherza, gdyż istnieje zagrożenie uszkodzenia jego ściany.

Dalszym zastosowaniem promienia laserowego jest wykorzystanie go do diagnostyki fluorescencyjnej guzów pęcherza. Odpowiednio dobrane światło monochromatyczne pozwala uwidocznić tkanki zmienione chorobowo, co skutkuje na wykrywaniu bardzo małych lokalizacji nowotworu niewidocznych w normalnej cystoskopii. Możliwe jest też lecznicze zastosowanie światła monochromatycznego. Wykorzystując preparaty wchłaniane przez zmienione chorobowo tkanki zwane fotouczulaczami, możliwe jest ich niszczenie bez prowadzenia skomplikowanych zabiegów operacyjnych.

Zastosowanie laserów pozwala, zatem na rozszerzenie wskazań leczniczych i pozwala na wykonywanie operacji u bardziej obciążonych pacjentów, którzy dotychczas nie mogli być zakwalifikowani do takich operacji. Powodowały one bowiem znaczną utratę krwi, lub konieczność długiego leżenia, co z kolei zwiększało występowanie powikłań w postaci zaburzeń sercowo – naczyniowych.

Wiek nie jest przeszkodą

Poszerza, a szczególnie podwyższa się też górna granica wieku pacjentów mogących być zakwalifikowanych do tego typu operacji. Dzięki temu uzyskujemy poprawę jakości życia, szczególnie u starszych mężczyzn. U pacjentów młodszych następuje szybszy powrót do pracy. W szerszym aspekcie ewidentnie zmniejsza to koszty leczenia i poprawia wyniki makroekonomiczne.
 
Drugim kierunkiem technicznym warunkującym postęp w leczeniu urologicznym (dotyczącym bardzo rozpowszechnionego schorzenia, jakim jest kamica moczowa, jest nowoczesny sprzęt do rozbijania złogów falą pozaustrojową. Zabiegi ESWL stosowane są w Polsce od 1987 roku i urządzenia do wykonywania tych zabiegów, od tego czasu, zostały znacznie unowocześnione. Obecnie pozwalają one na skrócenie czasu zabiegu, precyzyjne dawkowanie siły fali uderzeniowej i jej bardzo dokładne skupienie w ognisku. Razem z precyzyjnym celowaniem uzyskuje się skuteczniejsze „rozbicie” złogu.

Przykłady   

Na przykładzie urządzenia oznaczonego SLK firmy Storz udowodnić można, że postęp jest stały i znaczący. Firma, jako jedna z pierwszych wprowadziła ultrasonograficzne naprowadzanie wiązki fali uderzeniowej na kamień, zmniejszając tym samym narażenie chorego na dawki promieniowania rtg. Poprzez stałe udoskonalanie generatora fali uderzeniowej nastąpiła znacząca poprawa skupienia jej mocy (w małym ognisku, , zwiększając skuteczność w kruszeniu złogów, a tym samym zmniejszeniem ilości powtórzeń zabiegu, co zmniejsza czas leczenia i koszty.

Rozszerzeniu uległy też wskazania. Dzięki lepszej defragmentacji kamieni można leczyć pacjentów z większymi złogami, pacjentów z kamicą w drogach żółciowych oraz ze zwapnieniami w obrębie mięśni, ścięgien i naroślami w obrębie kości np.: w przypadku ostróg piętowych.

W miarę unowocześniania urządzenia zmniejszeniu uległy też jego rozmiary, a tym samym do jego instalacji konieczne jest też znacznie mniejsze pomieszczenie oraz znacznie mniejsze są też wymagania techniczne i sanitarne, jakie musi ono spełniać.

Laparoskopia

Operacje laparoskopowe i ich rozwój stanowią o kolejnym postępie w urologii. W tej specjalności znalazła ona najszersze zastosowanie. Obecnie wszystkie operacje wykonywane przez urologów można wykonać z dostępu laparoskopowego i  coraz więcej z nich wykonuje się z użyciem robotów.

Do operacji laparoskopowych potrzebne jest odpowiednie usprzętowienie sali operacyjnej, zarówno w narzędzia służące bezpośrednio do operacji jak i odpowiednie kamery, monitory i źródła światła wraz z całym osprzętem. Zespół przeprowadzający takie zabiegi musi posiadać odpowiednie umiejętności i mieć doświadczenie.

Prowadzi to do zwiększenia rangi szkoleń i wymiany doświadczeń.  Początkujący zespół wykonuje najczęściej operacje żylaków powrózka. Dalsze etapy, przez które kolejno powinno się przejść to:
 
*operacje laparoskopowe torbieli nerek dostępu zaotrzewnowego,
 
*usunięcia kamienia z moczowodu,
 
*a dalsze już znacznie bardziej skomplikowane to operacje usunięcia nerki,
 
*operacje radykalnego usunięcia stercza
 
*i wreszcie wykonywane dotychczas przez nieliczne zespoły na świecie operacje radykalnego usunięcia pęcherza moczowego z wytworzeniem pęcherz zastępczego.

Przegląd wszystkich wspomnianych metod pozwala na określenie postępu w dziedzinie urologii. Ośrodki które są w stanie dysponować takim sprzętem i posiadają odpowiednio przygotowana kadrę lekarską i pielęgniarską, do przeprowadzania takich operacji, można powiedzieć, że stoją na „straży postępu”. Dla pacjenta ważne jest też dostępność tych metod. Niestety nie wszystkie są refinansowane przez NFZ i mogą być wykonywane wyłącznie w ramach działalności komercyjnej szpitala.

Brak tagów