Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Real-time PCR w oznaczeniach jakościowych i ilościowych (Warsztaty)

MedicalOnline.pl

 25-26 stycznia 2010 | Poznań | Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Zapraszamy: biologów molekularnych, biotechnologów i diagnostów laboratoryjnych (z zakresu genetyki medycznej i poradnictwa genetycznego)
 
 
Planowana ilość osób: 12-16
 
Reakcja łańcuchowa polimerazy DNA z analizą ilości produktu w czasie rzeczywistym (ang. real-time PCR) to jedna z najnowocześniejszych metod analitycznych mających zastosowanie w genetyce, biologii molekularnej, mikrobiologii, wirusologii, onkologii, diagnostyce medycznej i innych pokrewnych dziedzinach. Wykorzystanie sond fluorescencyjnych pozwala nie tylko na monitorowanie przyrostu ilości produktu amplifikacji w każdym cyklu prowadzonej reakcji PCR, a także jego ocenę jakościową. Realt-time PCR umożliwia oznaczanie ilości kwasów nukleinowych w materiale badanym oraz wykrywania nawet niewielkich zmian w obrębie amplifikowanych sekwencji, dzięki czemu technika ta jest niezwykle cennym narzędziem znajdującym zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i w diagnostyce molekularnej. Mamy nadzieję, że warsztaty nie tylko przybliżą Państwu tą technikę, ale również ułatwią podjęcie decyzji odnośnie ewentualnego wyboru i kupna platformy, która spełni Państwa oczekiwania i będzie odpowiednia dla Państwa zamierzeń naukowych.
 
Prowadzący:
 • dr Marcin Hołysz, Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • dr Błażej Rubiś, Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 
Umiejętności jakie muszą posiadać uczestnicy warsztatów przed przystąpieniem do zajęć:
 • elementarne zasady pracy w laboratorium (praca jałowa, obsługa pipet automatycznych)
 • przydatna będzie znajomość podstaw PCR
 • z warsztatów skorzystają również osoby, które zetknęły się już z technologią real-time PCR (wartością będzie możliwość konsultacji trudniejszych przypadków z doświadczonymi użytkownikami różnych platform sprzętowych)
 
Umiejętności jakie nabędą uczestnicy warsztatów:
 • dobór i zakup sprzętu do prowadzenia reakcji Real-time PCR
 • projektowanie eksperymentów – projektowanie starterów i sond do oznaczeń ilościowych i jakościowych techniką real-time PCR
 • przeprowadzanie oznaczeń ilościowych (kwantyfikacja względna i bezwzględna)
 • przeprowadzanie oznaczeń jakościowych (genotypowanie SNP)
 • rozwiązywanie problemów technicznych związanych z analizą wyników i obsługą sprzętu
 • w trakcie warsztatów będzie też możliwość konsultacji własnych wyników uczestników kursu z doświadczonymi użytkownikami różnych platform sprzętowych, praktykami w dziedzinie technik biologii molekularnej)
 
Zajęcia praktyczne oparte będą o następujące reakcje, znajdujące zastosowanie w molekularnej diagnostyce medycznej:
 • ilościowe oznaczanie poziomu ekspresji genu badanego i referencyjnego z użyciem sond hydrolizujących w układzie multiplex Dual-Color
 • genotypowanie pojedynczo-nukleotydowych polimorfizmów (SNP) za pomocą krzywych topnienia wysokiej rozdzielczości (High Resolution Melting, HRM)
 • genotypowanie polimorfizmów SNP za pomocą sond hybrydyzujących (Melting Curve Genotyping) lub allelo-specyficznych sond hydrolizujących (Endpoint Genotyping)  
Brak tagów