Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

"Gazeta Prawna": Będzie więcej kar dla lekarzy

Gazeta Prawna | 2010-01-04

 Nowe prawo 2010 - Dochodzenie roszczeń przez sądem lekarskim przez osoby pokrzywdzone w czasie procesu leczenia ma być łatwiejsze i szybsze.

Od jutra zaczną obowiązywać przepisy ustawy z 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz.U. nr 219, poz. 1708). Zastąpią one regulacje z 1991 roku.
 
Nowe przepisy przede wszystkim wprowadzają zmiany w przebiegu postępowania przed sądem lekarskim, którego przebieg ma być jawny dla pokrzywdzonego. Dodatkowo będzie on stroną postępowania, a nie tak jak dotychczas jedynie świadkiem. Dzięki nowym przepisom będzie on mógł powoływać biegłych, pełnomocnika i przedstawiać opinie biegłych.
 

Czytaj całość w Gazecie Prawnej 

Brak tagów