Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Szkolenie "Rachunek kosztów w szpitalu - nowe możliwości i wyzwania"

MedicalOnline.pl

 Warszawa, 15 marca 2010 r.

Program szkolenia
 
Rozpoczęcie godz. 10.00
 
Rola rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej
- Pojęcie i cele rachunku kosztów
- Kryteria klasyfikacji kosztów dla potrzeb kalkulacji kosztów
- Metody kalkulacji kosztów
 
Obowiązujące regulacje prawne w zakresie rachunku kosztów leczenia szpitalnego
- Podstawy prawne
- Kalkulacja kosztu leczenia pacjenta case study
 
Kierunki usprawnień istniejących systemów kalkulacji kosztów
- Rachunek kosztów standardowych a rachunek kosztów rzeczywistych
- Zasady rozliczania kosztów na oddziałach zabiegowych i zachowawczych
- Case study dla bloku operacyjnego
 
Kalkulacja kosztów leczenia pacjentów w przekroju Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP) w oparciu o rachunek kosztów działań (ABC)
- Podstawy teoretyczne funkcjonowania rachunku kosztów działań
- Zasady ewidencji kosztów szpitala dla potrzeb ABC
- Gromadzenie informacji medycznych dla potrzeb ABC
- Etapy rozliczania kosztów oddziału zachowawczego w przekroju JGP case study
 
O godz. 11:30 przerwa kawowa, o godz. 14:00 przerwa na lunch.

Zakończenie szkolenia godz. 16.00 

 

Szczegóły konferencji 

www.prawoimedycyna.pl

Brak tagów