Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Szkolenie "Problematyka ubezpieczeń w polskim systemie ochrony zdrowia"

MedicalOnline.pl

04 lutego 2010 r. 

Program szkolenia

 

Rozpoczęcie godz. 10.00

 

I. Ubezpieczenia w polskim systemie ochrony zdrowia

- Wprowadzenie do prawa ubezpieczeń, pojęcie umowy ubezpieczenia, tryb zawarcia umowy oraz jej forma; Problematyka ogólnych warunków ubezpieczeń, swoboda wyboru ubezpieczyciela oraz zagrożenia wynikające z wyboru nieprawidłowego zakresu ubezpieczenia; Prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia; Obowiązki ubezpieczającego (ubezpieczonego); Obowiązki ubezpieczyciela; Podział ubezpieczeń majątkowych: ubezpieczenia mienia a ubezpieczenia OC; Ubezpieczenia obowiązkowe oraz ubezpieczenia dobrowolne w polskim systemie ochrony zdrowia.

 

II. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

- Zakres podmiotowy oraz przedmiotowy w ubezpieczeniach OC; Sytuacja prawna pacjenta w prawie polskim - zakres roszczeń przyznanych pacjentowi, pojęcie bezpośrednio i pośrednio poszkodowanego; Zakres czasowy w ubezpieczeniach OC; Problematyka wypadku w ubezpieczeniach OC, swoboda wyboru tzw. triggers oraz praktyczne konsekwencji przyjęcia wybranej definicji wypadku ubezpieczeniowego, zalety oraz wady stosowanych obecnie konstrukcji; Przedawnienie roszczeń w stosunkach ubezpieczeniowych w świetle najnowszych regulacji kodeksu cywilnego; Zakres kwotowy w ubezpieczeniach OC; Problematyka sumy gwarancyjnej jako górnej granicy odpowiedzialności ubezpieczyciela; Zagadnienie wyczerpania sumy gwarancyjnej; Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne-ogólna charakterystyka; Obowiązkowe ubezpieczenie OC świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej - ogólna charakterystyka; Porównanie treści w/w ubezpieczeń obowiązkowych; Dobrowolne ubezpieczenia OC w polskim systemie ochrony zdrowia, kwestia ubezpieczeń „skomercjalizowanych" oraz „zakontraktowanych" świadczeń opieki zdrowotnej.

 

III. Ubezpieczenia mienia świadczeniodawców

- Ubezpieczenia mienia świadczeniodawców - ogólna charakterystyka; Ubezpieczenie mienia jako ubezpieczenie aktywów ZOZ; Zakres podmiotowy oraz przedmiotowy w ubezpieczeniach mienia; Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniach mienia, określenie wysokości sumy ubezpieczenia oraz wartości ubezpieczonego mienia, nadubezpieczenie i niedoubezpieczenie; Czasowy zakres ubezpieczenia, materialny oraz formalny okres ubezpieczenia, przedawnienie roszczeń pomiędzy stronami umowy ubezpieczenia; Zalety wynikające z ubezpieczenia mienia podmiotu udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, zalety tego ubezpieczenia, zagrożenia wynikające z wyboru nieprawidłowego zakresu ubezpieczenia.

 

O godz. 11:30 przerwa kawowa, o godz. 14:00 przerwa na lunch.

Zakończenie szkolenia godz. 16.00 

 

Szczegóły konferencji 

www.prawoimedycyna.pl

 

 

 

 

Brak tagów