Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

SZKOLENIE "ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE PACJENTÓW"

MedicalOnline.pl

Warszawa, 21 stycznia 2010 r.

Program konferencji
 
Rozpoczęcie godz. 10.00
Odszkodowanie a zadośćuczynienie 
- Mec. Marek Rewoliński, Kancelaria Radcy Prawnego w Bydgoszczy
 
Najczęstsze przyczyny roszeń odszkodowawczych pacjentów - definicje i przykłady: błąd medyczny, niepowodzenie w leczeniu, wypadek medyczny, zdarzenie niepożądane, błąd organizacyjny
- Dr n. med. Krzysztof Kordel, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 
Zakażenia szpitalne a roszczenia odszkodowawcze 
- Dr n. med. Paweł Grzesiowski, Narodowy Instytut Leków, Zakład Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych w Warszawie
 
Przerwa na lunch godz. 12.30 - 13.15
 
Naruszenie dóbr osobistych i innych praw pacjenta 
- Dr n. prawn. Jedrzej Skrzypczak, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 
Ustalanie wysokości odszkodowania, zadośćuczynienia i renty żądanych jako naprawienie szkód doznanych w trakcie leczenia"
- Dr n. prawn. Beata Janiszewska, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Prawa Cywilnego, Uniwersytet Warszawski 
- Sędzia Aldona Wapińska, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie
 
Szacowanie wysokości roszczeń odszkodowawczych 
Panel dyskusyjny z udziałem Wykładowców 
Prowadzenie panelu 
- Dr Paweł Wójcik, Instytut Problemów Ochrony Zdrowia
 
Zakończenie szkolenia ok. godz. 17.00
 
Organizatorzy:
 
  • Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o.
  • Abacus Biuro Promocji Medycznej Sp. z o.o.
  • Biuro Szkoleń i Konferencji  

 

Szczegóły konferencji www.prawoimedycyna.pl

Brak tagów