Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Fit For Screening, kolejna udana edycja

Sara Charafeddine | 2009-11-24
Fit For Screening, kolejna udana edycja

W Krakowie zakończyła się już druga edycja warsztatów mammografinczych dla lekarzy radiologów z całej Polski. 

Filozofią firmy Carestream Health jest dbanie o klientów oraz użytkowników sprzętu. To wymaga organizacji szkoleń na najwyższym poziomie. Stworzenie warsztatów skierowanych do specjalistów z danej dziedziny jest niezwykle potrzebne. Firma zorganizowała pierwszą edycję, Fit For Screening w 2008 roku pod patronatem Instututu Onkologii w Warszawie. Wtedy to nadarzyła się okazja by również do współpracy zaprosić wybitnego specjalistę światowej sławy, profesora Rolanda Hollanda. Druga edycja zakończyła się 7 listopada 2009 roku. Dwudniowe warsztaty tym razem zostały zorganizowane w Krakowie, pod patronatem profesora Urbanika, kierownika Katedry Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Zakładu Radiologii Szpitala Uniwersyteckiego. Trening był poprowadzony również przez profesora Hollanda, a także Ralpha Schaetzinga zajmującego stanowisko, sales and business development w firmie Carestream Health. Ralph Schaetzing, z wykształcenia doktor fizyki opowiedział o technicznych aspektach oprogramowania PACS do stacjii mammograficznych, produkcji firmy Carestream Health. Na stacjach mammograficznych z tym oprogramowaniem pracowali uczestnicy seminariów.

Światowej sławy specjalista

Obie edycję uświetnił swoją osobą profesor Roland Holland, który specjalnie dla Carestream Health Poland przybył z wykładami z Holandii. Profesor jest światowej sławy specjalistą w dziedzinie skriningu, znany w środowisku, stąd warsztaty sygnowane jego nazwiskiem cieszyły się dużym powodzeniem. 

- Profesor Holland współpracuje z Carestream Health od lat. Nikogo nie dziwi, że współpraca ta stała się już tradycją i co roku w jego ręce powierzamy prowadzenie warsztatów Fit for Screaning. Bez wątpienia jest jednym z najwyższych autorytetów w zakresie diagnostyki i screeningu raka piersi. Program szkoleniowy realizowany w Polsce jest częścią większego projektu, zainicjowanego w roku 1994, trwa nieprzerwanie, a sesja Polska byla już 91 edycja w skali światowej. Technologia się zmienia, więc pod czujnym okiem profesora, aktualne szkolenia realizowane są z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania i technik cyfrowych Carestream Health. Niezwykle atrakcyjne zarówno dla środowisk medycznych, jaki i naszej firmy jest, więc spotkanie w jednym miejscu autorytetu profesora, z jego doświadczeniem i ogromem prezentowanych przykładów badań diagnostycznych, które można aktualnie poddać analizie z wykorzystaniem najnowszej technologii informatycznych. Jest to wymagający test dla wszystkich, jak było widać na seminarium, chętnie się poddają. Trudno przeszacować korzyści – powiedział Artur Borowski, nowy prezes zarządu firmy Carestream Health Poland.

Profesor Holland, na co dzień wykłada na University Medical Center w Nijmegen. Jest głównym patologiem holenderskiego programu badań mammografincznych, a także pracuje w holenderskim Narodowym Centrum Kształcenia w zakresie Diagnostyki Raka Piersi. Stworzył on program szkoleniowy dla lekarzy radiologów, który pozwala na poprawę umiejętności wykrywania i oceny zmian nowotworowych piersi. Polega na porównywaniu zdjęć wykonywanych kobietom podczas programów przesiewowych realizowanych w Holandii od lat 70. Kobiety poddawały się diagnostyce w zakresie wykrywania raka piersi w odstępie kilku lat. U części przeoczono pojawienie się bardzo wczesnych zmian nowotworowych. Podczas szkolenia lekarze porównują kilkadziesiąt zdjęć, poddając je własnej ocenie diagnostycznej. Mylna odpowiedź jest analizowana. Dzięki porównaniu serii zdjęć możliwe jest określenie, dlaczego i jaka drobna zmiana nowotworowa nie została dostrzeżona przez radiologa. 

Specjalistyczne warsztaty

Idąc za myślą firmy Carestream Health organizacja warsztatów takich jak Fit For Screening ma za zadanie edukować polskich lekarzy, którzy mogą pogłębić swoje doświadczenie, a także nawiązać nowe kontakty. Carestream Health pragnie, aby trening został wsparty przez krajowych specjalistów. Tak jak poprzednim razem, spotkanie zostało poparte przez doktora Jerzego Giermka, Kierownika Centralnego Ośrodka Koordynującego Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz doktora Tadeusza J. Popiele, Przewodniczącego Sekcji Diagnostyki Obrazowej Piersi Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Patronat merytoryczny objął profesor Andrzej Urbanik, kierownik Katedry Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Zakładu Radiologii Szpitala Uniwersyteckiego. – Organizacja warsztatów z Carestream Health to współpraca z firmą, która posiada bogate doświadczenie w zakresie materiałów i urządzeń dedykowanych obrazowej diagnostyce mammograficznej. Mam okazję współpracować z wysokiej klasy specjalistami – powiedział profesor. Ten wybitny profesjonalista rozumie potrzebę doskonalenia umiejętności, czy pogłębiania zdobytej na studiach wiedzy. W przypadku mammografii, która to budzi wiele kontrowersji oraz sporów, potrzeba najlepszej kadry pracowników, potrafiących wykryć wczesne stadium raka. - Skriningowa mammografia w Polsce znajduje się jeszcze na początku swojej drogi rozwoju. Jednak prowadzone są energiczne działania, aby jej poziom był właściwy. Wprowadzono jednolity system kontroli pracowni, mammograficznych, a także system audytu jakości wykonywanych badań mammograficznych. Prowadzone są także szkolenia dla techników RTG oraz radiologów, biorących udział w programie wczesnej diagnostyki raka piersi. Szczególnie ważne jest wprowadzenie systemowych szkoleń, obejmujących cały personel pracowni mammograficznych. Aktualnie takie szkolenia rozpoczynają się w całej Polsce. Będą prowadzone stale pod nadzorem konsultanta krajowego do spraw radiologii-diagnostyki obrazowej oraz Sekcji Diagnostyki Obrazowej Piersi Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego – tłumaczy profesor Andrzej Urbanik.

Program Fit For Screening

Uczestnicy zostali dobrani w pary, tworząc dwuosobowe zespoły, które pracowały na przygotowanych stacjach mammograficznych z oprogramowaniem Kodak Carestream PACS.

System ten jest doskonały dla pracowni mammograficznych, które planują wdrożenie mammografii cyfrowej lub rejestrują już cyfrowe obrazy mammograficzne z użyciem radiografii komputerowej (CR) lub cyfrowej mammografii pełnopolowej (FFDM). Rozwiązanie PACS pomaga w efektownej prezentacji, zarządzaniu i zapisywaniu cyfrowych obrazów mammograficznych, niezależnie od wielkości placówki, wymagań badania lub wydajności. Zaspokaja potrzeby badań przesiewowych, objawowych, czy diagnostycznych. 

Uczestnicy mieli możliwość oglądać obrazy na dwóch płaskich monochromatycznych monitorach diagnostycznych 5 MP. Porównywali obrazy z różnych typów badań, od różnych producentów, wykonując takie operacje jak odwracanie i kontrast. Sama obsługa stacji roboczej nie sprawiała im kłopotu, dzięki dołączonej do opcjonalnej, programowalnej myszy optycznej lub konfigurowanego kontrolera roboczego „Kodak”. Poza ćwiczeniami praktycznymi odbyły się wykłady teoretyczne. Obydwie części prowadzone były przez profesora Rolanda Hollanda i Ralpha Schaetzinga. 

Na zakończenie wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu otrzymały wyjątkowe certyfikaty, podpisane przez specjalistów w dziedzinie diagnostyki obrazowej, profesora Rolanda Hollanda, doktora Jerzego Giermka oraz doktora Tadeusza J. Popieli. Dla firmy Carestream Health najważniejsze jest zadowolenie uczestników, o czym świadczą opinię wydane po warsztatach. - Pragnę bardzo podziękować za możliwość uczestnictwa w kursie mammograficznym organizowanym przez firmę Carestream Health już pod nowym kierownictwem. Kurs jak zawsze stał na wysokim poziomie a jest to już moje trzecie szkolenie z tego cyklu ,,Fit for Screennig III". Muszę przyznać, że to ostatnie naprawdę było bardzo dobre, bo dzięki państwa bardzo delikatnej pomocy i nadzorowi można było się wyłącznie skupić na nauce a w przypadku obcowania z takim człowiekiem jak pan profesor Holland szkoda każdej sekundy na inne sprawy .Reasumując kurs stał na bardzo wysokim poziomie naukowym, ale również była bardzo miła atmosfera poza naukowa – powiedział Krzysztof Antonowicz, kierownik zakładu radiologii i mammografii ze Szpitala Powiatowego w Stalowej Woli. 

Przyszłość Fit For Screening

Carestream Health nie poprzestanie na dwóch edycjach warsztatów. Biorąc pod uwagę sukces z 2008 i 2009 roku oraz powodzenie, jakim się cieszy Fit For Screening w Europie, firma planuje następne spotkania w przyszłym roku. Każda zainteresowana osoba powinna skontaktować się z biurem firmy Carestream Health pod numerem telefonu (022) 465 55 71.