Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Index Copernicus International partnerem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

MedicalOnline.pl | 2009-11-24
Index Copernicus International SA (NC: INDEXCOP – ICI) został partnerem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy realizacji projektu pn. „Wdrożenie w UMB zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania, systemu zarządzania jakością w nauce oraz wzmocnienie potencjału kadry kierowniczej Uczelni”. 
Projekt ma być realizowany przy założeniu finansowania ze środków Unii Europejskiej. Jego szacunkowa wartość wynosi 2,7 mln zł. Szczegóły współpracy pomiędzy ICI a UMwB określi umowa.
 
W ramach projektu ICI będzie odpowiedzialne za dostarczenie metodologii i rozwiązań w zakresie ewaluacji instytucji  naukowych. Lokalna wersja systemu ICI będzie dostosowana o wymagan uczelni oraz Ministerstwa Nauki I Szkolnictwa Wyższego. Będzie jednym z elementów systemu zarządzania UMwB. Uczelnia otrzyma bezterminowe prawo do używania tego systemu w celu ewaluacji własnych pracowników i jednostek organizacyjnych.
 
„Jest to dla ICI ważny projekt, bo dzięki niemu wykorzystujemy nasze kompetencje w obszarze ewaluacji nauki i instytucji naukowych. To istotny krok w kierunku realizacji jednego z elementów naszej strategii, jakim jest ‘Index Copernicus International partnerem w zarządzaniu nauką’” – mówi Andrzej Cudny, prezes ICI. 
 
Projekt będzie realizowany do 2015 roku. 
 
O Index Copernicus:
 
Index Copernicus to globalny portal internetowy dedykowany dla środowiska naukowego. Platforma, która  gromadzi, porządkuje i ocenia zasoby naukowe. Wyróżnikiem jest  opracowany i opatentowany w USA wieloparametryczny system oceny potencjału naukowego poszczególnych użytkowników (Personal Impact Factor), grup badawczych, instytucji oraz  czasopism naukowych. Platforma Index Copernicus umożliwia również realizację wspólnych projektów badawczych (Vitual Research Group), oraz prowadzi działalność wydawniczą czasopism naukowych.  Publikuje kilkanaście tytułów specjalistycznych czasopism medycznych o międzynarodowym zasięgu, które obecnie cieszą się wysokim prestiżem w branży. Index Copernicus wspiera również proces wydawniczy czasopism naukowych (Publisher Panel). Na zlecenie Komisji Europejskiej ICI  realizuje moduł PSF Partner Search Facilitator ułatwiający nawiązywanie współpracy naukowej pomiędzy naukowcami i grupami badawczymi z 37 krajów UE i krajów stowarzyszonymi z UE oraz oceniający potencjał naukowy według  metodologii Index Copernicus. Dzięki temu Index Copernicus może stać się standardem w Unii Europejskiej służącym do oceny potencjału naukowego w procesie przyznawania grantów.
 
O PMPG SA:
 
Inwestorem strategicznym Index Copernicus International jest Platforma Mediowa Point Group SA, która posiada 36,53 proc. akcji ICI. PMPG SA to jedna z najszybciej rozwijających się polskich firm w segmencie medialno-wydawniczym i marketingowo-reklamowym. Konsekwentnie realizowana strategia rozwoju doprowadziła do stworzenia unikalnej na rynku pod względem bogactwa i kompleksowości oferty produktów i usług oraz uzyskania wysokiej dynamiki zysku. 
 

Więcej informacji o PMPG SA na stronie www.pmpg.pl . Bieżące informacje z Platformy Mediowej Point Group również w newsletterze, który można zasubskrybować na stronie http://www.pmpg.pl/newsletter.html. Zapraszamy do subskrypcji.  

Brak tagów