Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Debata w Sejmie RP „Cukrzyca chorobą interdyscyplinarną” w ramach Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, 2009

MedicalOnline.pl | 2009-11-24
Debata w Sejmie RP „Cukrzyca chorobą interdyscyplinarną” w ramach Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, 2009

Debata w Sejmie RP „Cukrzyca chorobą interdyscyplinarną” w ramach Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, 2009

Debata w Sejmie RP „Cukrzyca chorobą interdyscyplinarną” w ramach Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, 2009

Debata w Sejmie RP „Cukrzyca chorobą interdyscyplinarną” w ramach Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, 2009

Polsce potrzebny jest narodowy program zwalczania cukrzycy – to jeden z najważniejszych wniosków z organizowanej przez Koalicję na Rzecz Walki z Cukrzycą debaty pt. „Cukrzyca chorobą interdyscyplinarną”. Debata była elementem obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, który przypadał 14go listopada.
16 listopada w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej wspólnie z przedstawicielami środowiska medycznego, dziennikarskiego, organizacji pacjentów, oraz posłów i senatorów, Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą podjęła publiczną debatę poświęconą cukrzycy – jednej z najpoważniejszych chorób społecznych. Intencją Koalicjantów jest, aby poprzez szeroko zakrojone działania edukacyjne aktywnie wpływać na zwiększanie świadomości społecznej w zakresie cukrzycy, zmianę dotychczasowego podejścia do choroby i uświadomienie jej interdyscyplinarnego charakteru oraz  współzależności z  prowadzonym stylem życia, a przede wszystkim wypracowanie systemowych rozwiązań dla tej narastającej epidemii. Podczas spotkania poruszone zostały najważniejsze kwestie związane cukrzycą określaną jako epidemia XXI wieku, w tym wyzwania w zwalczaniu cukrzycy oraz plany, potrzeby i realizacja Narodowego Programu Zwalczania Cukrzycy.
 
Podczas spotkania prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego przypomniał zgromadzonym, że cukrzyca jako jedyna choroba niezakaźna została uznana przez ONZ za epidemię XXI wieku. „Cukrzyca wymknęła się spod kontroli. W 1985 roku z najbardziej wiarygodnych danych wynikało, że na cukrzycę choruje 30 milionów ludzi na całym świecie. Po 15 latach liczbę chorych określano już na nieco ponad 150 milionów. Obecnie – niecałe 10 lat później – nowe dane każą szacować liczbę chorych na około 300 milionów, przy czym ponad połowa chorych to osoby w wieku od 20 do 60 lat. Jeśli nie uda się powstrzymać aktualnego tempa wzrostu zachorowań, to w 2030 roku całkowita liczba chorych przekroczy 435 milionów – to o wiele więcej ludzi, niż obecnie zamieszkuje całą Amerykę Północną – mówił Profesor Grzeszczak. 
 
Według ekspertów biorących udział w debacie przewiduje się, że koszty ponoszone przez światową gospodarkę z tytułu cukrzycy osiągną w 2010 roku poziom co najmniej 376 mld dolarów, co odpowiada 11,6% całkowitych wydatków na ochronę zdrowia na całym świecie. Natomiast leczenie cukrzycy w Polsce pochłania około 2-2,6 mld złotych rocznie, co stanowi około 8-9% całkowitych wydatków na ochronę zdrowia. Chory z cukrzycą pochłania średnio około 2,3 raza więcej środków na opiekę medyczną niż chorzy bez cukrzycy w tym samym wieku.
 
Do uczestnictwa w debacie zaproszony został także Cristian Andriciuc z International Diabetes Federation Europe, który podkreślił że w walce z cukrzycą mogą pomóc przede wszystkim narodowe programy zwalczania tej choroby. Ekspert podkreślił, że mimo rezolucji wydanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych wzywającej do opracowania krajowych strategii zapobiegania, leczenia i opieki nad pacjentami z cukrzycą, w Unii Europejskiej tylko 13 z 27 krajów zastosowało się do  tych wytycznych. Niestety Polski nie ma na tej liście. 
 
Jak twierdzi krajowy konsultant w dziedzinie diabetologii, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek „W Polsce zostały opracowane założenia narodowego programu leczenia cukrzycy i jej powikłań na lata 2006-2008, jednak nie wystarczyło środków na jego realizację. Jedynym elementem tego programu, który udało się wcielić w życie jest rejestr chorych na cukrzycę, w którym od 2007 roku udało się zgromadzić dane tylko 7606 chorych.”
 
Dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, w-ce prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz członek Rady Naukowej Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą,  poinformował zgromadzonych, że współczesne leczenie cukrzycy musi mieć charakter leczenia wielokierunkowego, interdyscyplinarnego, wymagającego zaangażowania specjalistów z wielu dziedzin oprócz diabetologii – m.in. kardiologów, okulistów, nefrologów, neurologów itd. Najważniejszym celem leczenia cukrzycy jest bowiem zmniejszenie ryzyka powikłań naczyniowych, a nie będzie to możliwe bez kompleksowej terapii o charakterze holistycznym.
 
***
Debata „Cukrzyca chorobą interdyscyplinarną” odbyła się 16 listopada b.r. w Sali Kolumnowej, w Sejmie RP. W spotkaniu wzięli udział: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek, krajowy konsultant w dziedzinie diabetologii, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Śląska Akademia Medyczna, prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, dr hab. Leszek Czupryniak, w-ce prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Rada Naukowa Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą, dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska, przewodnicząca sekcji pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Rada Naukowa Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą; dr n. med. Maciej Niewada, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; prof. dr hab. med. Jacek Ruszkowski, Centrum Zdrowia Publicznego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; prof. zw. dr hab. med. Jan Tatoń, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Andrzej Bauman, Prezes Polskiego stowarzyszenia Diabetyków, Cristian Andriciuc, International Diabetes Federation Europe, ks. Arkadiusz Nowak, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Rada Programowa Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą, dr Paulina Miśkiewicz, WHO, Bolesław Piecha, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, Marek Balicki, poseł na Sejm RP, Alicja Szewczyk, Polska Federacja Edukacji w Diabetologii; Andrzej Bauman, prezes Polskiego Stowarzyszenie Diabetyków
 
***
Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą powstała w kwietniu br. z inicjatywy Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Reprezentuje ona największe polskie organizacje podejmujące pracę na rzecz osób chorych na cukrzycę: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, Polską Federację Edukacji w Diabetologii, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków oraz organizację działające na rzecz promocji zdrowia jak Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorych na Cukrzycę. Partnerami inicjatywy są także firmy Novo Nordisk i Roche Diagnostics. 
 
Więcej informacji: www.koalicja-cukrzyca.pl

  

Brak tagów