Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Modernizacja kardiologii z przygodami

Magdalena Marianek/PM | 2008-11-25
Modernizacja kardiologii z przygodami

<p>Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie,</p> <p>ul. Bursztynowa 2</p>

Modernizacja kardiologii z przygodami

<p>Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie,</p> <p>ul. Bursztynowa 2</p>

Oddział Kardiologiczny, z pododdziałem intensywnej terapii kardiologicznej i zespołem pracowni w 2006 roku przeszedł gruntowną modernizację – zmienione zostało niemal wszystko. I nie obyło się bez...niespodzianek.

Oddział pełni funkcję specjalistycznego oddziału kardiologii, posiada możliwość pełnej diagnostyki nieinwazyjnej i inwazyjnej. Wykonuje m.in. testy wysiłkowe ekg, echokardiografię przez klatkę piersiową oraz echokardiografię przezprzełykową, echokardiograficzne testy obciążeniowe (test dobutaminowy, , 24 godzinne ambulatoryjne monitorowanie ekg metodą Holtera, 24 godzinne ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą Holtera, stymulację przezprzełykową, wszczepianie stymulatorów serca, diagnostykę inwazyjną (koronarografia, angiokardiografia, oraz kontrolę stymulatorów serca.

II stopień referencyjności

Oddział kardiologii i chorób naczyń realizuje pełny zakres diagnostyczny oraz leczniczy przewidziany dla specjalistycznego oddziału kardiologicznego II stopnia referencyjności (z wyłączeniem pełnienia 24-godzinnego dyżuru hemodynamicznego, . Do Oddziału kierowani są pacjenci z oddziałów wewnętrznych stopnia podstawowego i oddziałów kardiologicznych w celu uzupełnienia diagnostyki (koronarografia, badania obciążeniowe: stress-echo, scyntygrafia serca - SPECT, oraz dokonania ostatecznej kwalifikacji do zabiegów kardiochirurgicznych (wady serca, CABG – tzw. „by-passy”, . W Oddziale podejmowane jest leczenie chorych, którzy stanowią szczególnie trudny problem terapeutyczny (zaawansowana choroba wieńcowa, wady serca, niewydolność serca, infekcyjne zapalenie serca, .

W ciągu roku w Oddziale hospitalizowanych jest około 2500 chorych, wykonuje się około 600 koronarografii oraz ok. 150 zabiegów angioplastyki wieńcowej z wszczepieniem stentu wieńcowego. Oddział stanowi także ośrodek referencyjny w zakresie diagnostyki echokardiograficznej (badania klasyczne – przez klp, echo przeprzełykowe, echakardiograficze badania obciążeniowe - tzw. stress-echo, . We współpracy z Zakładem Diagnostyki Obrazowej wykonywana jest diagnostyka izotopowa choroby wieńcowej (scyntygrafia serca metodą SPECT, ocena tzw. żywotności mięśnia serca w obszarze przebytego zawału, oraz diagnostyka obrazowa serca i naczyń z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego (MRI, .

Pracownie

Oddział dysponuje szeregiem wyspecjalizowanych pracowni, dzięki czemu możliwe jest wykonywanie na miejscu, pełnej diagnostyki pacjentów.  Zespół pracowni diagnostycznych Oddziału Kardiologii i Chorób Naczyń obejmuje:

Pracownię echokardiografii - na wysokiej klasy sprzęcie wykonuje się tu USG serca z kolorowym dopplerem, USG przezprzełykowe, echo wysiłkowe, próby farmakologiczne,

Pracownię EKG, Pracownię badań metodą holtera - EKG i ciśnienia tętniczego - wykonuje badania dobowej rejestracji EKG oraz pomiaru ciśnienia tętniczego,
Pracownię testów wysiłkowych – na bieżni lub ergometrze rowerowym wykonuje się badania obciążeniowe z oceną EKG w celu diagnostyki choroby wieńcowej, a także w celu oceny skuteczności leczenia oraz rokowania u chorych z rozpoznaną chorobą wieńcową,

Pracownię elektrofizjologiczną i kontroli stymulatorów - prowadzi diagnostykę zaburzeń rytmu serca (stymulacja przezprzełykowa, oraz kontrolę i programowanie stymulatorów u pacjentów po ich wszczepieniu,

Pracownię hemodynamiczną - wyposażona jest w nowoczesny aparat do badań angiokardiograficznych umożliwiający badanie serca, ocenę budowy i funkcji naczyń wieńcowych serca z użyciem promieni rentgenowskich. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego i zaawansowanego technologicznie aparatu możliwe jest dokładniejsze zdiagnozowanie i odpowiednie zakwalifikowanie osób z chorobami serca i naczyń wieńcowych do dalszego leczenia.

Gruntowna przemiana

Jeszcze w 2005 r. stary oddział kardiologii, przed remontem, miał 775,45 m2 powierzchni użytkowej i liczył 46 łóżek. Oddział ten, od lat 60’ ubiegłego wieku nie przechodził (poza malowaniem, żadnej modernizacji, co niestety było widać gołym okiem. Zniszczone było wszystko – łóżka, ściany, podłogi, drzwi.

W 2005 roku organ założycielski szpitala przeznaczył pieniądze na inwestycję i przystąpiono do natychmiastowych prac nad modernizacją kardiologii. Zdecydowano by przenieść ją w inne miejsce, także na I piętrze szpitala w Międzylesiu.

Nowy oddział liczy 49 łóżek i ma 1090,69 m2 powierzchni użytkowej. Budynek, który przeznaczono do przebudowy mieścił się w pawilonie „D” szpitala, na 1 piętrze. To obiekt połączony z innymi budynkami szpitalnymi, o sześciu kondygnacjach naziemnych, całkowicie podpiwniczony, o konstrukcji szkieletowej, ścianami wewnętrznymi i zewnętrznymi z PGS i cegły. W chwili rozpoczęcia modernizacji budynek był częściowo użytkowany w poziomach parteru i II piętra.

Co trzeba było zmienić?

Konieczne było wyburzenie ścian, istniejących, wykonanie nowych ścian działowych, wymiana okien. W związku z tym, że owe pomieszczenie nie spełniały wymogów normy cieplnej, ściany zewnętrzne i dach wymagały docieplenia w dalszym etapie. Nowo przebudowany Oddział Kardiologii i Chorób Naczyń ma połączenie komunikacyjne z innymi częściami szpitala poprzez układ komunikacyjny istniejący w szpitalu. Wszystkie funkcje z hospitalizowaniem chorych oraz funkcje recepcyjne, szatniowe, techniczne zlokalizowane są na I piętrze budynku. Pracownie specjalistyczne oraz gabinet Ordynatora Oddziału zlokalizowane są w przyległej do pawilonu „D” części szpitala.

Wykonano następujące instalacje:
 
- Instalacja wodno-kanalizacyjna i c.w.u
- Instalacja c.o
- Instalacja gazów medycznych
- Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych
- Instalacja sieci komputerowej
- Instalacja alarmu p-poż.,
- Instalacja przyzywowa
- Instalacja telefoniczna
- Instalacja telewizji kablowej
- Wentylacja mechaniczna

Zakres robót adaptacyjnych

a, Roboty demontażowe
 
* Likwidacja części ścianek działowych
* Demontaż okien istniejących
* Demontaż istniejących fragmentów instalacji elektrycznej
* Demontaż istniejących kanałów wentylacji mechanicznej

b,
Roboty budowlane adaptacyjne
 
* Wykonanie nowych ścianek działowych
* Naprawa istniejących warstw podposadzkowych
* Wykonanie fragmentów nowych tynków cementowo-wapiennych
* Malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych wszystkich pomieszczeń. Farby musza być dopuszczone do stosowania w obiektach służby zdrowia oraz winny umożliwiać ich mycie i dezynfekcje
* Wykonanie nowych sufitów podwieszanych na ruszcie stalowym
* Montaż nowych drzwi
* Montaż nowych okien
* Wykonanie nowych wykładzin podłogowych w adaptowanych pomieszczeniach wg wskazań w projekcie

Na potrzeby oddziału zakupiono sprzęt: 617 550,00 zł

1. Kardiomonitory w ilości 6 szt. Wraz z centralą, z możliwością rozbudowy do 9 szt.
2. Łóżka intensywnej terapii kardiologicznej – 6 szt.
3. Lampa zabiegowa bezcieniowa – 1 szt.
4. Aparat EKG – 2 szt.
5. Respirator przenośny – 1 szt.
6. Defibrylatory – 2 szt.
7. System przenośny pacjenta-1 szt.
8. Pulsoksymetr transportowy – 1 szt.
9. Ssak elektryczny – 3 szt.
10. Cieplarka do płynów – 1 szt.

Oraz wyposażenie – warte 343 094, 16 zł

1. Meble socjalno-biurowe
2. Meble specjalistyczne
3. Meble nierdzewne
4. Łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe, wyposażenie sal chorych i gabinetów zabiegowych
5. Wózki inwalidzkie, wózki toaletowe
6. Krzesła i fotele
7. Dozowniki, podajniki ręczników i papieru toaletowego
8. Przenośniki rolkowe,
9. Materace p. odleżynowe
10. Wózki do przewozu pacjentów
11. Macerator
12. Wirówki
13. Wagi

<%n_p%>

 

 

Z Jackiem Derkiem, zastępcą dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie rozmawia Magdalena Marianek

Panie Dyrektorze, ma Pan doświadczenie w nadzorowaniu takich modernizacji jak ta na oddziale kardiologii. W Międzylesiu ciągle się „coś modernizuje”. Czy ta modernizacja poszła sprawnie?

Jeśli chodzi o stronę finansowo-projektową to poszło dość gładko, bo wiadomo było czego oczekujemy. Były tez na to pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego. Pozostało ogłosić konkursy, przetargi, i działać. W sierpniu 2005 rozpoczęliśmy całą procedurę, a na w wakacje 2006 r. nowy Oddział Kardiologii zaczął przyjmować pacjentów. Oficjalne otwarcie miało miejsce we wrześniu ubiegłego roku (2006, , wraz z także zmodernizowanym oddziałem chorób wewnętrznych i nefrologii. Zmiany odczuli przede wszystkim pacjenci w miejsce dotychczasowych nawet 6 osobowych pokojów i większych, pacjenci szpitala mają do dyspozycji 1, 2 oraz 3 osobowe. Większość z łazienkami, których dotychczas w pokojach na oddziałach nie było.


Ale zdaje się podczas modernizacji były jakieś niespodzianki... trzeba było obniżać podłogę, zgadza się?

Tak. Okazało się, że jest konieczność wyrównania różnicy w poziomach na łączniku, który jakby zespalał oddział z reszta szpitala. Trzeba było obniżyć strop, co wiązało się z nieco skomplikowanymi zabiegami. Konieczne było specjalne rusztowanie
i w ogóle wszystko trzeba było robić bardzo ostrożnie, gdyż nie mogliśmy sobie pozwolić by ciąg komunikacyjny, przez który przebiega dojście do Izby Przyjęć został zablokowany. Tak, więc prace budowlane trwały, a szpital działał normalnie. Niestety ta nieprzewidziana inwestycja kosztowała nas ok. 180 tys. zł, jednak nie mieliśmy wyboru – w trakcie modernizacji często się okazuje, że jest coś do wykonania ponad plan.

A jeszcze chciałam zapytać na co Państwo zwracacie uwagę przy wyborze projektanta, który zaplanuje i zaprojektuje taką modernizację? Czy szpital kieruje się tylko kryterium ceny?

Oczywiście, że nie. Cena jest owszem ważna, jednak równie istotne jest doświadczenie projektanta-architekta. Gdy zaczynaliśmy modernizację kardiologii, zależało nam by znaleźć wybitnego projektanta-konstruktora, z odpowiednimi uprawnieniami, który zaprojektowałby i nadzorował prace związane z obniżeniem stropu w łączniku, o którym mówiłem wcześniej. Wiedzieliśmy, bowiem, że to może być skomplikowane. Wybierając projektantów patrzymy także na analizę finansową spółki, czy firma jest w stanie zapewnić nam te usługę. Liczy się także doświadczenie – to co pracownia wykonywała już wcześniej, na podobnych parametrach. Patrzymy także oczywiście na referencje. Ogólnie mówiąc oceniamy parametry techniczne, ludzkie, finansowe – wszystko.

Brak tagów