Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jeżeli nie jest czyste, nie może być sterylne - zastosowanie myjek-dezynfektorów

Justyna Niebieszczańska-Tkaczuk - Logistyka medyczna Logmed, www.logmed.pl | 2009-10-30
Jeżeli nie jest czyste, nie może być sterylne - zastosowanie myjek-dezynfektorów

Hydrim gwarantuje uzyskanie wymaganego poziomu czystości mikrobiologicznej

Zgodnie z Dz.U. Nr 213 poz.1568 z 2006 r. oraz ustawą o wyrobach medycznych, nie mam mowy o ręcznym przygotowywaniu sprzętu medycznego, w tym narzędzi chirurgicznych i stomatologicznych. Zaleca się, aby sterylizatornie były wyposażone w myjki-dezynfektory. W przypadku gabinetu stomatologicznego narzędzia i sprzęt stomatologiczny powinny być poddane procesowi dezynfekcji w myjce-dezynfektorze właściwej dla sprzętu stomatologicznego.

Myjki-dezynfektory są urządzeniami wielofunkcyjnymi i służą do mycia, dezynfekcji, płukania i suszenia narzędzi i instrumentów medycznych. Czynności te odbywają się mechanicznie w systemie zamkniętym stanowiąc niezbędny element jakości w gabinecie stomatologicznym w XXI wieku. Koszty zakupu urządzenia zwracają się szybko oferując bezpieczne, wydajne i nowoczesne rozwiązania podczas codziennej pracy.

Ręczne mycie i dezynfekcja nie tylko podwyższają ryzyko infekcji, ale również są czasochłonne i ieefektywne. Najważniejszą ich wadą jest brak kontroli i podwyższone zagrożenie chorobami zawodowymi i wypadkami przy pracy.

Mycie i dezynfekcja maszynowa, w takich urządzeniach jak Hydrim, stwarzaja nową jakość pracy i bezpieczeństwa:

  • gwarantuje bezpieczeństwo pacjentom i personelowi - eliminuje ryzyko zakażeń;
  • wprowadza możliwość powtarzalnej jakości procesów - dokładne mycie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych;
  • zapewnia walidację (kontrolę) procesu w pełnym zakresie – zapis poszczególnych parametrów czynności i ich archiwizacja;
  • pozwala na uzyskanie najwyższego stopnia higieny, który  można zweryfikować;
  • obniża koszty  (dokładniejsze dozowanie środka myjącego i dezynfekującego, mniejsze zużycie wody);
  • pozwala w sposób bardziej ekonomiczny zarządzać pracą personelu.

W czasach podwyższonych wymagań w zakresie higieny oraz wobec funkconyjących norm i procedur, zastosowanie myjki-dezynfektora jest jedynym rozwiązaniem, które gwarantuje bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu.