Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

OIOM – Jak mądrze modernizować?

Ordynator dr n.med. Jolanta Osadzińska | 2008-11-25
OIOM – Jak mądrze modernizować?

<p>Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie <br /> Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii</p>

OIOM – Jak mądrze modernizować?

<p>Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie <br /> Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii</p>

OIOM – Jak mądrze modernizować?

<p>Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie </p>

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (dawniej Centralny Szpital Kolejowy, już od 47 lat w najlepszy, praktyczny sposób wykorzystuje naukowe osiągnięcia, technologie i metody leczenia, tak by ciągle podnosić standard opieki i leczenia pacjentów.

 

Po wejściu w życie reformy służby zdrowia, w styczniu 1999 roku Centralny Szpital Kolejowy przestał być resortowym szpitalem podlegającym PKP, a jego organem założycielskim został Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

Pierwsza sala R w stolicy

Międzyleski Szpital Specjalistyczny jest w tej chwili jednostką samodzielną, środki finansowe na działalność uzyskuje głównie na podstawie podpisywanych kontraktów z NFZ. To szpital II poziomu referencyjnego, z którego usług może korzystać każdy ubezpieczony z terenu całego kraju. Szpital przyjmuje pacjentów ubezpieczonych w NFZ, pacjentów pełnopłatnych oraz świadczy usługi na rzecz innych zakładów opieki zdrowotnej – publicznych i niepublicznych, a także zakładów pracy. Dzięki doskonale rozwiniętej bazie diagnostycznej placówka ma możliwości sprzedaży usług innym zakładom służby zdrowia.

W 1968 roku zorganizowano w Szpitalu pierwszą salę R, wyposażoną w aparaturę do Intensywnej Terapii. Była to pierwsza tego typu sala w Warszawie. W 1979 roku otwarto OIOM, który liczył 4 łóżka do intensywnej terapii – każde z nowoczesną aparaturą monitorującą i respiratorami. Od początku istnienia Oddział prowadził także działalność naukowo-szkoleniową.

Po środki do Unii

W 2003 roku, dzięki staraniom Dyrektora Szpitala, dr Jarosława Rosłona, MSSW wygrał konkurs i sięgnął po unijne środki finansowe. Restrukturyzacja i modernizacja Oddziału możliwa była dzięki przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu „Modernizacja OIOM Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie - Międzylesiu SPZOZ”, który został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działającego w ramach realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - współfinansowanego przez Unię Europejską. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, po gruntownej modernizacji, uruchomiony został w grudniu 2004 roku, w nowej części Szpitala, na powierzchni ok. 660 m².

W ramach wykorzystania funduszy unijnych przeprowadzono szereg zmian, zgodnie z przygotowanym przez Szpital planem restrukturyzacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami europejskimi wykonano adaptację budowlano-instalacyjną części budynku „D” (na wysokim parterze, . Zaproponowane przez Szpital rozwiązania techniczne były optymalne, gdyż zakres ich zastosowania odpowiadał obecnie obowiązującym normom i standardom europejskim w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia i OIT. Niewątpliwie wpłynęło to na jakość usług zdrowotnych świadczonych przez Szpital i Oddział Intensywnej Terapii.

Czas na telemedycynę

Dokonana adaptacja pomieszczeń na potrzeby OIT spowodowała likwidację barier i przeszkód architektonicznych dla niepełnosprawnych. Pozwoliło to na pełne wykorzystanie infrastruktury przez niepełnosprawnych pacjentów i pracowników Szpitala. Umożliwiło to również prawidłowe działanie Szpitala - zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w zakresie polityki wyrównywania szans zatrudnia pracowników niepełnosprawnych. Jest to ważne o tyle, że łączna liczba pacjentów, którzy korzystają z usług Szpitala, w ciągu roku, wynosi około 150 tysięcy osób (w tym również dużej grupy niepełnosprawnych, . Dzięki przeprowadzonej adaptacji został osiągnięty wysoki standard usług medycznych związanych z intensywną opieką medyczną, zgodny oczywiście z wymogami unijnymi.

Warto również zauważyć, że modernizacja OIT umożliwiła transmisję danych na temat stanu pacjenta OIT łączami teleinformatycznymi, poprzez sieć internetową, co umożliwiło funkcjonowanie Oddziału w ramach tworzonych systemów „telemedycyny”.

OIOM w szpitalu

Oddział Intensywnej Terapii zlokalizowany jest w centralnym miejscu Szpitala. Posiada on najnowocześniejsze wyposażenie i spełnia wszelkie warunki sanitarno-epidemiologiczne. Świadczymy usługi dla potrzeb wszystkich oddziałów Naszej Placówki, a także dla chorych w stanie zagrożenia życia przywożonych karetką R z terenu Warszawy i okolic. Oddział Intensywnej Terapii dysponuje 8 stanowiskami do leczenia ciężko chorych pacjentów, główna sala jest sześciołóżkowa oraz 2 łóżka znajdują się w izolatkach przylegających do głównej sali. Poszczególne stanowiska pacjenta posiadają dostęp do gazów medycznych, próżni, prądu, zasilania awaryjnego, wszystkie są też monitorowane centralnie. Każde stanowisko posiada własny ssak medyczny. Oddział posiada własną salę zabiegowo-diagnostyczną w pełni wyposażoną: w aparat do znieczulania, sprzęt monitorujący, nowoczesny stół operacyjny oraz lampę bezcieniową. Wysokiej klasy specjaliści anestezjologii, pracujący w Naszym Oddziale, wykonują w niej małe zabiegi operacyjne u chorych leżących w OIT np. zabieg tracheotomii na otwarto, przezskórne tracheostomie oraz inwazyjne procedury anestezjologiczne jak: wkłucia centralne, zakładanie cewników do dializ, w tym cewników permanentnych, zabieg przezskórnej gastrostomii odżywczej. Oddział wyposażony jest w nowej generacji sprzęt monitorujący funkcje życiowe chorych, spełniający najwyższe wymagania w tym zakresie. Aparatura monitorująca i nowoczesne respiratory umieszczone są na podwieszanych kolumnach zasilających, co zapewnia funkcjonalność oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu. Oddział posiada własny przyłóżkowy aparat rentgenowski, aparat do ultrasonografii, bronchofiberoskop, aparat do ciągłych technik nerkozastępczych. W Oddziale Intensywnej Terapii wykonywane są wysokospecjalistyczne procedury: leczniczej plazmaferezy oraz ciągłej hemofiltracji żylno-żylnej. Wielofunkcyjne, sterowane elektrycznie łóżka, wyposażone w materace przeciwodleżynowe, umożliwiają częstą zmianę ułożenia pacjenta. Przestronne, estetyczne, klimatyzowane pomieszczenia zapewniają wysoki komfort leczonym pacjentom oraz opiekującej się chorymi kadrze medycznej.

W Oddziale wyodrębnione są oddzielne pomieszczenia przeznaczone do przygotowywania sprzętu do sterylizacji oraz do przechowywania materiałów i sprzętu sterylnego. Oddzielne pomieszczenie do przechowywania respiratorów oraz urządzeń diagnostycznych. Pomieszczenie do przechowywania leków i płynów. Fachowa opieka wyspecjalizowanych lekarzy i pielęgniarek w oparciu o dostęp do nowoczesnej bazy diagnostycznej Szpitala zapewniają szybką, precyzyjną diagnostykę i natychmiastowe wdrożenie ukierunkowanego leczenia.

Ministerstwo Zdrowia doceniło Oddział

W czerwcu 2006 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii został wpisany na listę jednostek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia, które mają prawo prowadzić specjalizację w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii (8 miejsc rezydenckich oraz 12 na staże cząstkowe, w ramach innych specjalności, W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii prowadzi się systematyczne szkolenia wewnętrzne dla personelu lekarsko-pielęgniarskiego. Szkolenia dla personelu lekarsko-pielęgniarskiego MSS w zakresie postępowania w stanach zagrożenia życia oraz utrzymywania standardów resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Zespół OIT uczestniczy w sympozjach krajowych i zagranicznych. W oddziale zatrudnionych jest 12 specjalistów Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 3 z I stopniem specjalizacji oraz 3 rezydentów w trakcie specjalizacji z Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Szpital chcąc sprostać rosnącym wymaganiom rynkowym stale modernizuje swoje pomieszczenia. W 2005 roku Szpital zdobył Mazowiecką Nagrodę Jakości, a w styczniu 2006 r. uzyskał Certyfikat ISO 9001:2000 z zakresu: lecznictwo szpitalne, ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne, podstawowa opieka zdrowotna, diagnostyka i rehabilitacja. Certyfikat jest potwierdzeniem, że System Zarządzania Jakością został oceniony i stwierdzono jego zgodność z normą PN-NE ISO 9001: 2000.

Długoletnie doświadczenie kadry medycznej, stale rozwijana i modernizowana baza, a także doskonałe wykorzystanie funduszy unijnych sprawiają, że Międzyleski Szpital Specjalistyczny cieszy się niesłabnącym uznaniem i renomą oraz ma znaczące sukcesy w świadczeniu usług medycznych na najwyższym poziomie.
 

Brak tagów