Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Laboratorium - outsourcing się opłaca

Z Michałem Mellerem - kierownikiem ds. analiz marketingowych i rozwoju rynkowego w DIAGNOSTYCE sp z o.o. rozmawia Magdalena Marianek | 2008-11-25
Laboratorium - outsourcing się opłaca

<p>Laboratorium firmy DIAGNOSTYKA sp z o.o</p>

Laboratorium - outsourcing się opłaca

<p>Technologie wiodące w DIAGNOSTYCE</p>

Laboratorium - outsourcing się opłaca

<p>Laboratorium firmy DIAGNOSTYKA sp z o.o.</p>

Coraz więcej szpitali decyduje się sprywatyzowanie diagnostyki laboratoryjnej. Spore oszczędności, poprawa jakości badań, a także pełna kontrola nad kosztami - o powodach dlaczego warto wprowadzać outsourcing laboratorium rozmawiamy z przedstawicielem firmy DIAGNOSTYKA sp z o.o

 

Dlaczego szpitale coraz częściej decydują się by ich diagnostykę obsługiwały firmy zewnętrzne, tak jak np. Państwa firma?

Szpitale decydują się na outsourcing laboratoriów głównie dlatego, iż Dyrekcje tych placówek starają się racjonalizować swoje wydatki i tak alokować zasoby, aby Szpital był w stanie wypełniać swą podstawową funkcję, czyli ratować ludzkie życie. Outsourcing to najbardziej efektywny sposób zapewnienia pacjentom dostępu do nowoczesnej diagnostyki laboratoryjnej najwyższej jakości, przy jednoczesnym uzyskaniu oszczędności finansowych.

Decydując się na współpracę choćby z nami, Dyrekcja Szpitala ponosi jedynie koszt wykonanych badań. Koszty bieżące, takie jak wynagrodzenie pracowników, zaopatrzenie w odczynniki i inne materiały laboratoryjne, serwis urządzeń, certyfikacji ISO i co bardzo ważne: udział w krajowych i międzynarodowych programach kontroli jakości, przejmuje zleceniobiorca.

Druga ważna kwestia to koszty samych badań, są niższe. Dzieje się m.in. dlatego, że DIAGNOSTYKA prowadząca kilkadziesiąt laboratoriów, jest o wiele silniejszym (niż pojedynczy szpital, partnerem w negocjacjach ze światowymi koncernami, będącymi producentami i dostawcami odczynników laboratoryjnych.

Niskie koszty wynikają jednak przede wszystkim z doświadczenia w dziedzinie nowoczesnego zarządzania. Efektywność rozwiązań stosowanych przez DIAGNOSTYKĘ w outsourcingu, wynika w dużej mierze z doświadczeń zdobytych przy prowadzeniu własnych laboratoriów działających w warunkach wolnego rynku, twardo egzekwującego zarówno wymagania jakościowe jak i kosztowe.

Ile szpitale mogą zyskać na współpracy z Państwem?

W Instytucie Kardiologii w Aninie w pierwszym roku po wprowadzeniu outsourcingu koszty były niższe o ponad milion złotych, a Dyrektor Szpitala Wolskiego w Warszawie – Pan Marek Balicki mówi o oszczędnościach rzędu 500 tys. zł. rocznie!

Szpital zyskuje jeszcze w kilku wymiarach. Dyrekcja, lekarze i personel Szpitali m.in. najbardziej cenią sobie:

1. Uzyskanie przez Dyrekcję pełnej kontroli nad kosztami funkcjonowania laboratorium – Laboratoryjny System Informatyczny (LIS, DIAGNOSTYKI pozwala na tworzenie raportów z wyspecyfikowaniem zlecanych badań na oddział, lekarza czy konkretnego pacjenta.
2. Poprawa jakości badań –uczestniczymy w wielu międzynarodowych programach kontroli jakości w diagnostyce laboratoryjnej, a całość pracy organizowana jest według procedur wynikających z Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. Jako pierwsi w Polsce przygotowuje się do akredytacji wg nowej normy dla laboratoriów medycznych ISO 15 189.
3. Uniknięcie problemów związanych z bieżącym zarządzaniem (serwisowanie, magazyny, zamówienia, administracja kadrowo-płacowa, inne, oraz ze zmianami przepisów (np. wymagań dot. pomieszczeń, przepisów regulujących gospodarkę krwią czy odpadami,
4. Zwiększenie panelu badań w ofercie
5. Dostępność wyników w szpitalnej sieci komputerowej – Laboratoryjny System Informatyczny DIAGNOSTYKI pozwala lekarzowi pobrać wyniki zleconych badań na komputer znajdujący się na oddziale Szpitala. Są one dostępne natychmiast po zatwierdzeniu ich w laboratorium przez uprawnionego diagnostę. Ponadto LIS archiwizuje wyniki badań, więc lekarz w prosty sposób może na monitorze komputera analizować zmiany wyników u danego pacjenta, dzięki czemu może efektywniej monitorować proces leczenia.

Czy taki outsourcing będzie dalej postępował?

Outsourcing może być sposobem na rozwiązanie wielu problemów służby zdrowia. Ten model współpracy znalazł i ugruntował swoją pozycję. Nie należy się jednak spodziewać gwałtownego boomu – trzeba pamiętać, że każde wdrożenie outsourcingu laboratorium wiąże się dla wykonawcy z dużymi obciążeniami. Chodzi tu o poważne nakłady inwestycyjne (np. doposażenie laboratoriów w odpowiedni sprzęt, , a z drugiej strony o wypłacalność zleceniodawców. Każda firma przejmująca zarządzanie laboratorium musi pamiętać, że o ile wyniki badań muszą być dostarczane na bieżąco (chodzi o ludzkie zdrowie i życie, , to płatności za nie mogą spływać z dużym opóźnieniem.
Można też spotkać się z poglądem (często uzasadnionym dotychczasowymi, niekorzystnymi doświadczeniami, , że prywatny partner będzie dążył do maksymalizacji zysku kosztem instytucji publicznej. W DIAGNOSTYCE uważamy, że dobry biznes to taki, w którym obie strony osiągają materialne i pozamaterialne korzyści.

Brak tagów