Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Pytanie od czytelnika - odpowiada Wolters Kluwer Polska

Anna Gotkowska, ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie, Wolters Kluwer Polska, www.ABC.com.pl | 2009-10-26
Pytanie od czytelnika  - odpowiada Wolters Kluwer Polska

Odpowiada Anna Gotkowska, ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie, Wolters Kluwer Polska, www.ABC.com.pl

Czy pracując w szpitalu, w którym dyżur lekarski realizowany jest przez firmę zewnętrzną (kontrakt dyżurowy) zachowane zostaje prawo do zejścia po dyżurze bez utraty wynagrodzenia za ten dzień?

Praca na dyżurach realizowana jest  w ten sposób, że dyżurny jest zatrudniony przez firmę zewnętrzną Natomiast w godzinach 7-14.35 jest zatrudniony w tym samym szpitalu na umowę o pracę. Dotyczy to jednej i tej samej osoby.

W takiej sytuacji pracownik jest zobowiązany do świadczenia pracy w godzinach wynikających z umowy o pracę i harmonogramu czasu pracy. Zejście po dyżurze byłoby możliwe tylko jeśli pracodawca zwolniłby pracownika z obowiązku świadczenia pracy tego dnia.

Z pytania wynika, że dyżurujący ma zawarte dwie różne umowy z dwoma podmiotami. Pierwsza jest umowa o pracę zawartą ze szpitalem i to do niej stosują się ograniczenia czasu pracy wynikające z art. 32g-32k ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.). Druga jest umową cywilnoprawną (tzw. kontraktem) zawartą z firmą zewnętrzną, która to ma podpisaną umowę na wykonywanie dyżurów medycznych z tym samym szpitalem. Z prawnego punktu widzenia między dwoma umowami dyżurującego nie ma związku – są one podpisane z różnymi podmiotami, inna jest ich podstawa prawna. Istnieje natomiast związek faktyczny, ponieważ są one wykonywane w tym samym miejscu. Czas wykonywania czynności medycznych na podstawie tych dwóch umów nie podlega zsumowaniu. Jeżeli więc z harmonogramu czasu pracy pracownika wynika, że rozpoczyna on danego dnia pracę o 7.00 a kończy o 14.35, to jego obowiązkiem jest świadczenie pracy zgodnie z tym harmonogramem.

Anna Gotkowska, ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie, Wolters Kluwer Polska, www.ABC.com.pl