Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

X edycja konferencji z cyklu TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE

MedicalOnline.pl

Warszawa, 09.12.2009

PROGRAM

www.cpi.com.pl/imprezy/2009/usz/index.php 

 

- Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia szpitali - układ wolnorynkowy czy dyktat firm(y) ubezpieczeniowych

- Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej

- Procedury działań związanych z realizacją zobowiązań z tytułu ubezpieczenia jednostki ochrony zdrowia

- Bezpieczny system archiwizacji i dystrybucji obrazów medycznych

-  Technologia GIS w Ochronie Zdrowia

 - Dostęp do danych medycznych w praktyce firm ubezpieczeniowych

- Rola brokera w ubezpieczeniu szpitali

- Orzeczenia sądowe dotyczące roszczeń odszkodowawczych pacjentów: analiza trendów polityki sądowej w tym zakresie

- Odpowiedzialność cywilna placówki medycznej. Zarządzanie ryzykiem medycznym w szpitalu, z punktu widzenia ubezpieczyciela

- Rola aktuariusza - kalkulacja rezerw na odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej

- Odpowiedzialność gabinetów, przychodni i szpitali za rzeczy przechowywane

 

FORMULARZ BEZPŁATNEGO UDZIAŁU!

www.cpi.com.pl/imprezy/2009/usz/free/index.php 

*bezpłatny udział skierowany jest do przedstawicieli szpitali i administracji. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

 

Brak tagów