Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

O ustawie, która zagrozić może tylko szpitalom

Kamil Marcyniuk, Menedżer ds. kluczowych klientów M.W. Trade S.A. | 2009-10-14

Rozmowy o ustawie mającej na celu wprowadzenie ograniczeń w obrocie wierzytelnościami szpitali koniecznie należy rozpocząć od podkreślenia, że takie restrykcje już istnieją. Z naszych doświadczeń wynika, iż ok. 90% umów placówek służby zdrowia z kontrahentami zawiera klauzulę o konieczności wyrażenia zgody przez Szpital na zbycie wierzytelności tzw. „zakaz cesji”.


 

Spółka M.W. Trade świadcząc usługę Hospital Fund podejmuje współpracę przede wszystkim ze Szpitalami, i to one mają wpływ na cały późniejszy proces. Placówki medyczne znając swoją sytuację finansową same decydują o tym, jakie wierzytelności i o jakiej wartości obejmowane są naszymi projektami. Jest to działanie świadome mające na celu poprawę płynności jednostki. Wprowadzenie ograniczeń w podejmowaniu decyzji bezpośrednio przez Szpital spowodować może gwałtowny rozwój klasycznej windykacji. Wierzyciele domagający się zapłaty za wystawione rachunki szybciej decydować się będą na odzyskanie ich na drodze sądowej albo przekazanie kancelariom prawnym specjalizującym się w windykacji. W konsekwencji częstą praktyką będą zablokowane przez komornika konta szpitali. Ustawa, która na celu ma regulować obrót szpitalnymi wierzytelnościami wydaje się być zatem niekorzystna z punktu widzenia SPZOZu oraz wierzycieli.

Odnosząc się jednak do M.W. Trade należy zaznaczyć, iż przy notorycznym braku dostatecznego finansowania rynek restrukturyzacji zadłużenia dostosuje się do nowych wymagań. Oprócz udzielania pożyczek czy pomocy przy przekształceniach w spółki prawa handlowego, Hospital Fund nadal będzie jedną z usług oferowanych przez Spółkę. W jej funkcjonowaniu zmieni się podmiot, z którym prowadzić będziemy ustalenia dotyczące restrukturyzacji medycznej placówki. Upatrujemy w tym swojej szansy ponieważ w wielu przypadkach organ założycielski sprawuje nadzór nad wieloma placówkami, co może zwiększyć liczbę projektów.

Brak tagów