Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Cykl szkoleń „Elektroniczna dokumentacja medyczna oraz podpis elektroniczny w nowoczesnej placówce ochrony zdrowia”

MedicalOnline.pl
Cykl szkoleń „Elektroniczna dokumentacja medyczna oraz podpis elektroniczny  w nowoczesnej placówce ochrony zdrowia”

WOLTERS KLUWER POLSKA

Cykl szkoleń „Elektroniczna dokumentacja medyczna oraz podpis elektroniczny  w nowoczesnej placówce ochrony zdrowia”

OSOZ

TERMINY  I MIEJSCA SZKOLEŃ SZKOLEŃ: 

15 października 2009r. Łódź, Hotel Orbis, ul. Piotrkowska
23 listopada 2009r. Katowice, Centrala KAMSOFT, ul. 1Maja 133
10 grudnia 2009r. Szczecin, Hotel Rycerski, ul. Potulicka 1a

CENA: 590 ZŁ
PUNKTY EDUKACYJNE: 6


„Dane dotyczące stanu zdrowia obywateli należą do tzw. danych sensytywnych. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia, Ustawy o ochronie danych osobowych, dane medyczne powinny być chronione z należytą starannością. Poprzez ochronę należy rozumieć zapewnienie poufności, integralności oraz dostępności przetwarzanych danych w systemach informatycznych, dokumentacji medycznej. Zachowanie w poufności wiedzy posiadanej przez lekarza jest niezwykle ważne. Szerokie spektrum zagrożeń w obliczu wymagań prawnych, biznesowych, oczekiwań pacjentów, wywołało potrzebę stworzenia odpowiednich narzędzi zapewniających ochronę danych” – mówi mgr inż. Robert Wójcik, prelegent cyklu szkoleń, organizowanych przez OSOZ (Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia) oraz wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Cykl szkoleń „Elektroniczna dokumentacja medyczna oraz podpis elektroniczny w nowoczesnej placówce ochrony zdrowia” ma na celu wyczerpujące przedstawienie zagadnienia tworzenia, przechowywania i zabezpieczania e-dokumentacji medycznej w codziennej praktyce lekarza oraz działalności polskich placówek medycznych.

Do udziału w kursie zapraszamy przede wszystkim lekarzy oraz menedżerów placówek medycznych, którzy już korzystają z systemów informatycznych lub wkrótce planują tego typu inwestycje.

Zaproszeni prelegenci skupią się na trzech najistotniejszych aspektach dokumentacji i podpisu elektronicznego – restrykcjach prawnych, bezpieczeństwie danych, praktycznym generowaniu e-dokumentacji.

Kurs uzupełnia lukę informacyjną, która w ostatnim czasie coraz częściej pojawia się w związku z dynamicznym procesem informatyzacji w ochronie zdrowia oraz planowanym przez Ministerstwo Zdrowia uruchomieniem ogólnopolskiego rejestru usług medycznych. Możliwości, jakie stwarza oprogramowanie medyczne, zarówno w kontekście poprawy standardów obsługi pacjenta oraz doskonalenia rozwiązań profilaktyki, nie podlegają już dzisiaj dyskusji. Jednak wdrażając technologie informatyczne należy mieć na uwadze dobro pacjenta, którego podstawą jest prawidłowe zabezpieczenie gromadzonych zbiorów informacji. Nowoczesna placówka medyczna to ponadto placówka dobrze zorganizowana dzięki oprogramowaniu. Podstawą prawidłowego i płynnego funkcjonowania okazuje się zarządzanie danymi, zarówno z punktu widzenia prawnego oraz praktycznego. Taka wiedza zostanie przekazana podczas kursu.

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy doświadczonych prelegentów: Mecenas Łukasz Przebindowski (normy prawne e-dokumentacji i e-podpisu w medycynie), mgr inż. Robert Wójcik (ochrona danych wrażliwych) oraz dr inżynier Robert Mołdach (dokumentacja elektroniczna w praktyce).

Więcej informacji na stronach:
http://www.szkolenia.abc.com.pl/e-dokumentacja

Brak tagów