Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Bezpłatne szkolenia dla ratowników medycznych

Dziennik Gazeta Prawna | 2009-10-02

O refundację kosztów kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie ratownictwa medycznego mogą już ubiegać się lekarze. Pielęgniarki, ratownicy i dyspozytorzy muszą poczekać do przyszłego roku - informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Lekarze specjalizujący się w medycynie ratunkowej mogą mieć refundowane koszty udziału w kursach. Centrum Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie pozyskało 35 mln zł ze środków unijnych.
300 zł na dzień

Lekarzom, dla których z zasady kształcenie specjalizacyjne jest bezpłatne, CMKP będzie refundował koszty dojazdu na kursy, zakwaterowania i wyżywienia. Muszą jednak przystąpić do projektu, wypełniając specjalny formularz, który wkrótce zostanie umieszczony na stronie internetowej CMKP. Za każdy dzień szkolenia lekarz będzie mógł otrzymać maksymalnie 300 zł. Na razie kursy specjalizacyjne z dziedziny medycyny ratunkowej odbywają się tylko w Warszawie i są na nie jeszcze wolne miejsca. W przyszłym roku takie szkolenie lekarze będą mogli odbywać w innych ośrodkach wybranych przez CMKP. Refundacja kosztów udziału w szkoleniu będzie się odbywała po udokumentowaniu fakturami wydatków poniesionych na dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie. Wsparciem zostanie objętych 200 lekarzy.
Pielęgniarki później

Unijny projekt CMKP przewiduje również sfinansowanie kursów doskonalących dla 8,5 tys. ratowników medycznych oraz 1,9 tys. dyspozytorów. Szkolenia dla nich rozpoczną się dopiero w przyszłym roku.

– Najpierw musimy wyłonić w drodze zamówień publicznych wykonawców tych szkoleń – mówi Katarzyna Kwiatkowska, kierownik projektu.

Z tego samego powodu, długotrwałej procedury zamówień publicznych, także dopiero wiosną przyszłego roku rozpoczną się bezpłatne, finansowane ze środków unijnych kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek systemu ratownictwa medycznego. Najpierw muszą być wybrani w procedurze zamówień publicznych realizatorzy tych szkoleń i to oni będą przeprowadzać rekrutacje do projektu. W każdym województwie będzie co najmniej jeden organizator szkoleń. Z bezpłatnych kursów będzie mogło skorzystać 3,5 tys. pielęgniarek.

– Pierwszeństwo będą miały osoby już pracujące w systemie ratownictwa medycznego, które nie ukończyły jeszcze kursu kwalifikacyjnego.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Brak tagów