Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Seminarium: Udział trzeciego sektora w kreowaniu polityki zdrowotnej

MedicalOnline.pl

31 maja 2010 r. Wrocław

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „ASESOR” mają zaszczyt zaprosić na serię seminariów naukowych poświęconych polityce zdrowotnej.

Kolejne spotkanie odbędzie się w siedzibie DWSSP "ASESOR" i będzie poświęcone udziałowi trzeciego sektora w kreowaniu polityki zdrowotnej. W czasie seminarium odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych ekspertów.

Patronat naukowy: prof. dr hab. Ludmiła Dziewięcka-Bokun
Patronat medialny: medicalonline.pl

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się: podmioty trzeciego sektora jako podmioty kreujące i realizujące politykę zdrowotną, programy zdrowotne, zadania publiczne, partnerstwo publiczno-społeczne.

Udział w seminariach jest bezpłatny. Uczsestnicy otrzymują certyfikaty. Przewidywana jest publikacja najciekawszych wystąpień.

Zgłoszenia na formularzu prosimy przesyłać pod adresem: konferencja@politykazdrowotna.com.pl

Brak tagów