Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Frost & Sullivan: Europejski rynek monitorowania pacjenta kryje w sobie ogromny potencjał

MedicalOnline | 2009-09-18

Warszawa, 17 września 2009 r. – Potencjał rynku rozwiązań związanych z monitorowaniem pacjentów pozostaje niewykorzystany, chociaż potencjalne zapotrzebowanie jest znaczne. Nowa analiza firmy globalnej firmy doradczej Frost & Sullivan pt. Przegląd Europejskiego Rynku Monitorowania Pacjentów – 2009 wykazała, że rynek przyniósł w 2008 roku dochody przekraczające 2.032,0 mln USD, a przewiduje się, że w roku 2012 osiągną one 2.600,4 mln USD.

Segmenty rynku uwzględnione w tym badaniu to monitorowanie na stacji centralnej, monitorowanie wieloparametrowe, monitorowanie funkcji życiowych, monitorowanie zdalne, monitorowanie telemetryczne oraz monitorowanie telemedyczne.

Głównym motorem europejskiego rynku monitorowania pacjentów są potrzeby starzejących się osób, urodzonych w okresie wyżu demograficznego oraz rozwój klasy średniej. Osoby te są głównymi konsumentami w sektorze opieki zdrowotnej, ponieważ są bardziej zaangażowane w proces decyzyjny związany ze swoim leczeniem i ogólne zarządzanie kwestiami zdrowotnymi. Jednakże najważniejszym bodźcem kierującym uwagę na monitoring pacjenta jest optymalizacja kosztów.

„“W ciągu ostatniej dekady wzrosła potrzeba zaawansowanej opieki nad pacjentem w obszarach stanów przejściowych i podostrych chorego” – wyjaśnia Janani Narasimhan, analityk w firmie Frost & Sullivan. „Ponadto, wśród pacjentów przyjmowanych do szpitala odnotowujemy zwiększoną podatność na choroby oraz ich cięższy przebieg.”

Dwanaście państw członkowskich Unii Europejskiej stworzyło sieć kompatybilnych informatycznych systemów opieki zdrowotnej, wspólnie wprowadzając w 2008 roku duży pilotażowy projekt IT w opiece zdrowotnej – European patient smart open services (epSOS). Projekt epSOS, cieszący się poparciem Komisji Europejskiej, ma za zadanie sprawić, że krajowe systemy informatyczne związane z opieką zdrowotną staną się interoperacyjne. W grupie dwunastu krajów, które już zaangażowały się w ten trzyletni projekt, znajdują się Austria, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Holandia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania.

Standaryzacja systemów informatycznych związanych z opieką zdrowotną w całej Europie oznacza, że jeśli obywatel UE zachoruje podczas pobytu na terenie państwa członkowskiego innego niż jego kraj ojczysty, miejscowy pracownik opieki zdrowotnej będzie mógł szybko uzyskać dostęp do dokładnych informacji na temat stanu zdrowia pacjenta.

Społeczeństwo europejskie się starzeje, a mieszkańcy cierpią na coraz więcej poważnych schorzeń przewlekłych. W związku z tym konieczne jest zapewnienie bezpiecznej, ekonomicznej i zrównoważonej opieki zdrowotnej wysokiej jakości w poszczególnych państwach członkowskich i w Unii Europejskiej jako całości.

50% łóżek w europejskich szpitalach zajmują osoby cierpiące na choroby przewlekle, takie jak cukrzyca czy przewlekła obturacyjna choroba płuc (COPD). Około 15-22 % mężczyzn i 12-20% kobiet cierpi z powodu przewlekłej choroby dróg oddechowych. W ciągu ostatnich dziesięciu lat odsetek kobiet, u których stwierdzono COPD, wzrósł o 30%. Około 1-5% pacjentów cierpiących na chorobę danego rodzaju wymaga ścisłego, ciągłego monitorowania, przy którym konieczne jest wykorzystanie infrastruktury opieki zdrowotnej. Już teraz około 70% nakładów na opiekę zdrowotną w Europie jest przeznaczanych na cele związane ze schorzeniami przewlekłymi.

Niestety, kryzys ekonomiczny spowodował zamrożenie wydatków na rozwój infrastruktury w szpitalach i opóźnił wymianę urządzeń monitorujących stan pacjentów. Będzie to miało znaczący wpływ na ogólne dochody tego rynku. Szpitale w całej Europie odwołują również zamówienia, których realizacja nie jest absolutnie konieczna.

Co więcej, istnieje silna konkurencja ze strony pozaeuropejskich producentów taniego sprzętu medycznego, którzy dynamicznie penetrują rynek, szczególnie pośród instytucji zdrowotnych niższego rzędu. Ich agresywne strategie cenowe i wzrost standardów jakościowych stopniowo zmieniają sposób postrzegania tych firm przez użytkowników końcowych, co stwarza zagrożenie dla europejskich uczestników rynku.

„Szybki rozwój technologii sprawia, że dostawcom ciężko jest zapewnić zrównoważony wzrost” – zauważa Narasimhan. „Technologia staje się przestarzała czasem już po roku, więc szpitalne systemy powinny być tworzone na platformie, która pozwala na wprowadzanie aktualizacji.”

Urządzenia służące do monitorowania stanu pacjenta będą coraz szerzej używane nie tylko na oddziałach intensywnej terapii, ale także na oddziałach ogólnych. Wprowadzenie przez firmę Skylight Healthcare Systems, Inc. interaktywnych systemów wykorzystujących innowacyjną platformę komunikacji cyfrowej zakończyło się sukcesem. Zmieniły one podejście do osobistej opieki nad pacjentem, przekształcając szpitalne zestawy telewizyjne w interaktywną sieć informacyjną i komunikacyjną oraz zapewniając ciągłość opieki nad pacjentem. Takie interaktywne systemy przyłóżkowe zostaną z czasem rozbudowane o elementy prowadzące monitoring wieloparametrowy.

„Rynek monitorowania pacjentów potrzebuje obecnie przede wszystkim urządzeń, które są bardziej odpowiednie ze względu na możliwość ich przyłączenia” – podsumowuje Narasimhan. „Innowacyjne ujednolicenie klinicznych systemów informacji i jednostek monitorujących umożliwi zarówno obserwowanie stanu pacjenta, jak i gromadzenie informacji o nim.”

Jeśli są Państwo zainteresowani wirtualną broszurą w języku angielskim, zawierającą podsumowanie analizy oraz spis treści, prosimy o kontakt z Joanną Lewandowską, Corporate Communications, pod adresem joanna.lewandowska@frost.com. Prosimy o podanie imienia, nazwiska, stanowiska, nazwy firmy oraz danych kontaktowych.

Analiza European Patient Monitoring Market Outlook-2009 jest częścią programu Partnerstwa na Rzecz Wzrostu: Patient Monitoring, który obejmuje także następujące badania: Europejski rynek zdalnego monitorowania pacjenta, Europejski rynek monitorowania nieinwazyjego ciśnienia krwi, Europejski rynek wyposażenia telemetrycznego oraz Europejski rynek oksymetrii pulsu. Wszelkie badania objęte subskrypcją uwzględniają szczegółowe informacje na temat możliwości rynkowych oraz tendencji branżowych, a także ich dogłębne analizy opracowane na podstawie szczegółowych rozmów z uczestnikami rynku. Dostępne są też wywiady prasowe.

O Frost & Sullivan


Frost & Sullivan, globalna firma doradcza, świadczy usługi Partnerstwa na Rzecz Wzrostu, współpracując z klientami w celu osiągnięcia ich najlepszej pozycji rynkowej pod względem rozwoju, innowacyjności oraz przywództwa. Program firmy – Growth Partnership Service – dostarcza dokładnych badan rynkowych i modeli najlepszych praktyk, aby wspomóc generowanie, ewaluację i wdrożenie skutecznych strategii wzrostu.  Frost & Sullivan ma 45-letnie doświadczenie we współpracy z firmami z listy Global 1000, przedsiębiorstwami rozwijającymi się oraz społecznościami inwestorskimi. Posiada 35 biur działających na 6 kontynentach. Więcej informacji na temat Partnerstwa na Rzecz Wzrostu firmy Frost & Sullivan znajdą Panstwo pod adresem http://www.frost.com.

Brak tagów