Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Sejm. projekt ws. zmiany algorytmu dzielenia pieniędzy NFZ

Gazeta Wyborcza | 2009-09-10

 Sejm skierował w środę wieczorem do dalszych prac w komisji zdrowia projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej zmieniający algorytm, według którego rozdzielane są pieniądze na leczenie w regionalnych oddziałach NFZ. Poprawki do projektu zgłosiła Platforma Obywatelska - donosi Gazeta Wyborcza.

Główna proponowana zmiana zakłada, że pieniądze przestaną być dzielone według średnich dochodów gospodarstw w województwie. To powodowało, że większe regiony miały więcej środków na leczenie jednego pacjenta. Posłowie podkreślali, że taki system dzielenia pieniędzy był bardzo niesprawiedliwy.

Zgodnie z zaproponowaną zmianą pieniądze będą dzielone między poszczególne oddziały NFZ z uwzględnieniem m.in. liczby ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale.

Według sprawozdawcy komisji Krystyny Skowrońskiej (PO), ta zmiana pociągnie za sobą "większą dostępność do świadczeń w regionach, gdzie dochód na jednego mieszkańca jest niższy". Jak podkreśliła, "dobrze posłuży polskim pacjentom".

Skowrońska powiedziała, że PO zaproponowała cztery poprawki do projektu, m.in. zmianę zakładającą rozszerzenie kompetencji prezesa NFZ w zakresie systemu przekazywania dotacji z budżetu państwa, uruchomienie rezerwy migracyjnej w planach finansowych oddziałów NFZ. Jedna z proponowanych zmian zakłada też możliwość zaciągania kredytów i pożyczek przez prezesa NFZ na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Posłowie komentowali przede wszystkim główną proponowaną zmianę - dotyczącą algorytmu.

Włodimierz Karpiński (PO) podkreślił, że zgodnie z istniejącym algorytmem rozpiętość w poziomie nakładów na jednego pacjenta wynosiła w różnych regionach od 115 proc. średniej pensji krajowej w oddziale mazowieckim, do 86 proc. w oddziale podkarpackim. Przypomniał, że ten algorytm wprowadzono w 2007 r. za rządów PiS.

Czesław Hoc (PiS) zgodził się, że dalsze istnienie dotychczasowgo algorytmu nie znajduje uzasadnienia, jednocześnie wyraził obawę, że proponowany algorytm w perspektywie kilku lat stanie się niesprawiedliwy i "nie do zaakceptowania w drugą stronę". Jego zdaniem regiony bogatsze, takie jak np. Mazowsze, nie będą miały - po wprowadzeniu nowego algorytmu - wzrostu środków. Jak mówił, będzie to efekt paradoksalny nowego projektu. Podkreślił, że PiS jednak warunkowo poprze projekt, a jeśli w przyszłości okaże się, że nowy algorytm jest niesprawiedliwy - będzie konieczna kolejna nowelizacja.

 

Gazeta Wyborcza

Brak tagów