Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Spółka Magellan opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2009

MedicalOnline.pl | 2009-08-28

I półrocze 2009 dla Grupy Magellan S.A. przyniosło poprawę wyników finansowych i znaczące zwiększenie poziomu dostępnego finansowania. W I półroczu 2009 roku Grupa zrealizowała wynik finansowy netto w wysokości 8.570 tys. PLN tj. o 14,3% wyższy w porównaniu z I półroczem 2008. Wynik ten został zrealizowany w oparciu o 11%-owy wzrost wartości przychodów ze sprzedaży.
 

„Dobry wynik II kwartału to efekt strategii przyjętej w I kwartale bieżącego roku, która była odpowiedzią na zawirowania na rynkach finansowych i trudności w dostępie do finansowania” – mówi Krzysztof Kawalec, Prezes Magellan S.A.

W I półroczu 2009 Grupa Magellan S.A. podpisała umowy z ponad 140 klientami o łącznej wartości 182.045 tys. PLN. W II kwartale 2009 Grupa Magellan odnotowała znaczący, 78%-owy wzrost kontraktacji bilansowej w porównaniu do I kwartału 2009.

„Taka dynamika wzrostu kontraktacji, jaką osiągnęliśmy kwartał do kwartału jest efektem zwiększenia stabilnego poziomu finansowania, przy jednoczesnym dopasowaniu oferty produktowej do aktualnej sytuacji rynkowej i oczekiwań kontrahentów” - mówi Krzysztof Kawalec.

Ponadto już po zamknięciu II kwartału, zgodnie z zapowiedziami, podmiot dominujący Grupy - Spółka Magellan S.A. w lipcu i sierpniu 2009, pozyskała limity kredytów bankowych na łączną kwotę 30 mln zł.

„Środki te zostaną wykorzystane na realizację kontraktacji zaplanowanej na najbliższe miesiące. Pozyskanie tych środków jest dobrym prognostykiem dynamicznego wzrostu sprzedaży w kolejnych kwartałach 2009” – podsumowuje Krzysztof Kawalec.

Spółka ocenia, że sektor ochrony zdrowia nadal będzie odczuwał skutki kryzysu finansowego i będzie wykazywał wzrost zainteresowania usługami dynamizującymi współpracę między jednostkami medycznymi a dostawcami. Przekształcające się szpitale będą potrzebowały wsparcia finansowego.

„Na bieżąco monitorujemy zmiany na rynku i rozwijamy linie produktowe, podnosząc funkcjonalność naszych rozwiązań i zwiększając przewagi konkurencyjne. Jesteśmy przygotowani do zapewnienia naszym klientom mix-u produktowego dopasowanego do sytuacji finansowej i planów rozwojowych szpitali” – mówi Krzysztof Kawalec.

 

MedicalOnline.pl 28.08.09

Brak tagów