Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Prywatna czy publiczna ochrona zdrowia?

MedicalOnline
Prywatna czy publiczna ochrona zdrowia?

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Prywatna czy publiczna ochrona zdrowia?

Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „ASESOR”

Wrocław, 7 grudnia 2009 r.

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb
Publicznych „ASESOR” mają zaszczyt zaprosić na serię seminariów naukowych poświęconych
tematyce ochrony zdrowia. Już drugie z nich odbędzie się 19 października 2009 r. w siedzibie
DWSSP „ASESOR”. Temat spotkania dotyczy dylematu: prywatna czy publiczna ochrona
zdrowia?


Patronat naukowy nad cyklem seminariów sprawuje prof. dr hab. Ludmiła Dziewięcka-BokunAdresatami seminariów są:

 

 • obywatele zainteresowanych sprawami
 • systemu zdrowotnego,
 • naukowcy,
 • studenci,
 • politycy,
 • przedstawiciele administracji
 • publicznej i trzeciego sektora,
 • menadżerowie placówek zdrowotnych,
 • dziennikarze.


Cele seminariów:

 

 • pobudzenie debaty publicznej na temat
 • problemów polityki zdrowotnej,
 • promocja dobrych praktyk,
 • rozwiązywanie problemów systemu
 • zdrowotnego,
 • rozwój współpracy naukowej,
 • integracja środowiska naukowego wokół
 • problemów polityki zdrowotnej.


Przyjmujemy zgłoszenia uczestnictwa czynnego i biernego. Udział w seminariach jest
bezpłatny. Uczestnicy otrzymają certyfikaty. Przewidywana jest publikacja wystąpień.


W czasie seminarium odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych ekspertów.

Zgłoszenia na formularzu prosimy przesyłać pod adresem: konferencja@politykazdrowotna.com.pl
Koordynator: Remigiusz Dudek (e-mail: remik_dudek@o2.pl)

 

Informacje o konferencji: www.politykazdrowotna.pl

Brak tagów