Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Czy autoklaw klasy S jest gorszy od autoklawu klasy B?

Justyna Niebieszczańska/Logistyka medyczna Logmed | 2009-08-03
Czy autoklaw klasy S jest gorszy od autoklawu klasy B?

Tabelka 1

Wśród opisów autoklawów klasy S znajdziemy takie, które stwierdzają, że są one mniej efektywne i przeznaczone jedynie do sterylizacji wsadów typu B. Opinia ta jest błędna i nie znajduje potwierdzenia w praktyce, w obowiązujących normach prawnych oraz testach mikrobiologicznych.

Niewątpliwie autoklawy klasy B są powszechnie używane i utrzymują dominującą pozycję na rynku. Jednak wiele innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w autoklawach klasy S, jak technologia RFID czy próżnia termodynamiczna, sprawiają, że są urządzeniami godnymi zaufania. Podział autoklawów na klasę B i S jest opisany w normie EN13060, która precyzuje, jakie produkty można sterylizować w danym autoklawie. Tabelka 1.

Zatem nie można twierdzić, że autoklawy klasy S są przeznaczone do sterylizacji tylko wsadu typu B, ponieważ to jedynie producent danego autoklawu określa, do sterylizacji jakich produktów i przedmiotów jest przeznaczone urządzenie, np. autoklaw Euronda 23VS sterylizuje tekstylia, ale nie sterylizuje plastiku, a autoklaw STATIM na odwrót. Dlatego ważnym jest, aby kupując autoklaw klasy S zapoznać się z informacją producenta o jego przeznaczeniu. Warto również zapytać o testy mikrobiologiczne i dokumentację techniczną. Autoklaw kupuje się na lata, a bywa, że na całe zawodowe życie, więc warto poświęcić czas na przeczytanie opisów technicznych producenta i zasięgnąć opinii innych użytkowników.

Według obowiązującej ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi odpowiedzialność za sterylizację spada na użytkownika sprzętu, ale posiada on również prawo do wyboru urządzeń medycznych przez siebie używanych. Przy wyborze autoklawu ważne są jego parametry, które powinny odpowiadać potrzebom danej praktyki stomatologicznej. Należy wziąć przede wszystkim pod uwagę, jakie materiały zamierzamy sterylizować, jaką pojemność powinien mieć nasz autoklaw, a także określić dodatkowe potrzeby wynikające ze specyfiki praktyki lekarskiej, np. czas sterylizacji, program do sterylizacji instrumentarium przeznaczonego do bezpośredniego użytku, rozwiązania rejestracji i archiwizacji cykli. Producenci autoklawów klasy S,  jak SciCan, Melag, Euronda, Macom, Cominox i inni, starają się wprowadzać innowacyjne rozwiązania, aby sprostać oczekiwaniom coraz bardziej wymagającego rynku i pacjenta, który posiada coraz większą świadomość na temat dróg zakażeń.  Natomiast użytkownicy autoklawów powinni dysponować określoną wiedzą, choćby taką, że autoklawy klasy S  nie są gorsze od autoklawów klasy B.