Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Szpital Medicover: Nowoczesne zaplecze – uruchomienie systemu informatycznego

MedicalOnline | 2009-07-28

Szpital Medicover, zlokalizowany w warszawskim Wilanowie, to pierwsza w Polsce prywatna placówka medyczna o tak szerokim profilu usług szpitalnych oraz opiece medycznej spełniającej najwyższe światowe standardy. Szpital Medicover to największa inwestycja szpitalna w historii polskiej prywatnej służby zdrowia i jedna z największych w tej części Europy. Jej łączny koszt wyniósł blisko 40 mln. Euro.

Pełnoprofilowe leczenie

W ramach Szpitala funkcjonuje siedem Klinik: Zdrowia Dziecka, Chirurgii, Interny, Kardiologii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Położnictwa oraz Zdrowia Kobiety. Szpital posiada własne centrum rehabilitacji oraz centrum diagnostyczne. Placówka zapewnia kompleksową pomoc z zakresu pediatrii, chirurgii dziecięcej i opieki porodowej wraz z intensywną opieką nad noworodkiem. Duży nacisk został położony na zdrowie kobiet, umożliwiając leczenie ginekologiczne, chirurgię onkologiczną, patologię ciąży. W ramach hospitalizacji kardiologicznej, oprócz nowych metod diagnostyki,  Szpital już za kilka tygodni będzie prowadził chirurgiczne leczenie chorób wieńcowych i zawałów. Priorytetem jest zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa medycznego podczas pobytu w Szpitalu. Wszelkie procedury i czynności medyczne zostały szczegółowo opracowane, dokładnie opisane i wykonywane ściśle według wskazań, dzięki czemu ryzyko wystąpienia uchybień i błędów medycznych jest zminimalizowane.

Nowoczesne zaplecze szpitalne – uruchomienie systemu informatycznego

Szpital Medicover będzie pierwszą prywatną w pełni ucyfrowioną placówką w Polsce, co umożliwi stałą aktualizację danych i historii choroby, zdalne konsultacje z lekarzami z dowolnego miejsca na świecie oraz pełną wymianę danych w sieci poradni i szpitali Medicover. System informatyczny CliniNet obejmie swoim zakresem działania zarówno część szpitalną, diagnostyczną, ambulatoryjną jak również administracyjną.

Wdrożenie tak rozbudowanej struktury informatycznej wymagało ogromnego wysiłku związanego z procesem przygotowawczym. Samo wdrożenie poprzedziła analiza potrzeb po zakończeniu której firma UHC dostosowała system CliniNet do specyfiki Medicover. Łącznie prace analiytczno-programistyczne trwały kilka miesięcy i zaowocowały powstaniem systemu w pełni dopasowanego do indywidualnych potrzeb Medicover uwzględniającego specyfikę prywatnego szpitala oraz integrację z działającymi już systemami informatycznymi. Docelowo z systemu, w skład którego wchodzi 30 modułów funkcjonalnych, będzie korzystało około 1 000 użytkowników.

Uruchomienie systemu CliniNet realizowane jest etapowo.

Etap I obejmuje:

  • organizację ruchu chorych pacjentów (centralna rejestracja w poradni, izba przyjęć)
  • obsługę kontraktów  
  • wsparcie procesów w Centrum Diagnostycznym – PACS/RIS oraz dystrybucja obrazów i opisów
  • integrację z systemem CIS wspierającym w Medicover procesy administracyjne i procesy w obszarze opieki ambulatoryjnej. Przy integracji obu systemów wykorzystano rozwiązania SOA (Service Oriented Architecture). Planowane jest także dalsze rozszerzenie zakresu integracji obu systemów.


Etap II obejmuje moduły dedykowane dla personelu lekarskiego:

  • gabinety
  • dokumentację medyczną
  • zlecenia medyczne
  • pozostałe moduły specjalistyczne dostarczane przez firmę UHC


W kolejnych etapach zostanie uruchomiony moduł teleradiologiczny, umożliwiający dwukierunkowe przesyłanie danych obrazowych pomiędzy oddziałami i centralnym miejscem w którym wykonywane są opisy.

Najnowocześniejszy sprzęt medyczny

W Szpitalu Medicover został zainstalowany sprzęt medyczny najnowszej generacji. Dotyczy to zarówno wyposażenia sal operacyjnych, gabinetów lekarskich, pokoi pobytowych dla pacjentów jak też wyspecjalizowanych pracowni diagnostycznych. W Szpitalu znajduje się między innymi pracownia rezonansu magnetycznego, cyfrowa pracownia rentgenowska, pracownia angiograficzna, zaplecze diagnostyki ultrasonograficznej wyposażone w najwyższej klasy Dopplera do badań naczyniowych oraz aparat USG wyposażony w opcje wykonywania badań w czasie rzeczywistym w obrazowaniu 3D. W najbliższym czasie Medicover zainstaluje również w Szpitalu w pełni cyfrowy aparat mammograficzny z automatycznym programem wychwytywania zmian, przy zachowaniu minimalnych dawek promieniowania. Wszystkie pracownie i znajdujące się w nim urządzenia podłączone są do systemu informatycznego CliniNet.

Systemy informatyczne UHC

UHC oferuje kompletny system informatyczny składający się z części medycznej, administracyjnej oraz zarządczej. W ramach części medycznej system składa się z modułów podstawowych obsługujących ruch chorych pacjentów, stanowiących fundament całego rozwiązania oraz modułów specjalizowanych. Ilość modułów specjalizowanych zmienia się wraz z rozwojem struktury i potrzeb szpitala/poradni, dlatego też kompletny system informatyczny powinien cechować się otwartością również w zakresie współpracy z programami medycznymi innych dostawców.

Moduły zarządcze korzystają zarówno z danych zawartych w systemie medycznym jaki administracyjnym umożliwiając kalkulację kosztów procedur oraz świadczeń oraz monitorowaniei automatyzację procesu rozliczeń z płatnikami.