Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Mazowsze i Śląsk otrzymają mniej pieniędzy na leczenie pacjentów

Dominika Sikora, Gazeta Prawna | 2009-07-06

W przyszłym roku województwa, które obecnie dostają najmniej pieniędzy na leczenie, otrzymają ich więcej. Zapowiadana przez resort zdrowia zmiana podziału środków NFZ ma dofinansować najbardziej deficytowe świadczenia. Dyrektorzy szpitali, które udzielają świadczenia przyjezdnym pacjentom, obawiają się, że stracą na nowych zasadach - czytamy w Gazecie Prawnej.
 

Ministerstwo Zdrowia rezygnuje z dotychczasowych zasad podziału środków z NFZ na leczenie. Od 2010 roku obecny algorytm, według którego są dzielone, zostanie zastąpiony nowym. Projekt ustawy w tej sprawie ma być przesłany do konsultacji zewnętrznych w ciągu miesiąca. Jeszcze w tym tygodniu resort zdrowia przedstawi natomiast trzy symulacje nowego podziału pieniędzy.
– Zgodnie z nowymi zasadami pieniądze będą przyznawane na każdego pacjenta w takiej samej wysokości, niezależnie od województwa – mówi Ewa Kopacz, minister zdrowia.
Obecnie podział środków na leczenie między poszczególne regiony jest uzależniony m.in. od wysokości przeciętnego dochodu przypadającego na jedno gospodarstwo domowe. To powoduje, że województwa, w których jest on niski, otrzymują mniej środków z NFZ. Takimi pokrzywdzonymi województwami są m.in. podkarpackie, warmińsko-mazurskie czy lubelskie. Gdyby algorytm nie brał pod uwagę dochodów, otrzymywałyby o około 400 mln zł więcej.
Dodatkowe środki mają wyrównać te różnice i zwiększyć dostępność do najbardziej deficytowych usług medycznych. Nowe zasady uderzą jednak w te regiony, które tradycyjnie od lat miały najwyższe budżety na leczenie – mazowieckie i śląskie.
Resort zdrowia podkreśla, że mają to sobie zrekompensować dodatkowymi środkami z tzw. funduszu migracyjnego, z którego będą pokrywane koszty leczenia pacjentów przyjezdnych z innych województw.

 

Gazeta Prawna 06.07.09

Brak tagów