Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

278 mln zł poza konkursem dla pięciu szpitali

Beata Lisowska/Gazeta Prawna | 2009-07-01

Publiczne szpitale mogą rozbudowywać swoje obiekty za środki z UE. Na infrastrukturę SP ZOZ jest dostępne ponad 176 mln euro. Pięć placówek medycznych może otrzymać środki bez udziału w konkursie - podaje GP.
 

Szpitale mogą realizować inwestycje infrastrukturalne za pieniądze z UE. Tego typu projekty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Działanie 12.2) mogą jednak napisać tylko publiczne ZOZ o znaczeniu ponadregionalnym lub ich organy założycielskie. Dotację można uzyskać na trzy typy projektów: przebudowę, rozbudowę lub remont obiektów szpitalnych, pod warunkiem że służy to dostosowaniu ich do wymogów określonych w przepisach prawa. Obecnie minimalna wartość tego typu projektu wynosi 1 mln zł. Można też ją przeznaczyć na zakup aparatury obrazowej, a także wyrobów medycznych służących do diagnostyki lub terapii. W obu przypadkach minimalna wartość projektów powinna wynieść 400 tys. zł.

Całkowita pula środków przewidzianych w latach 2007–2013 na to działanie wynosi ponad 176 mln euro. Nie wiadomo, jaka kwota będzie dostępna w przyszłorocznym konkursie. Minister zdrowia chce bowiem przyznać dofinansowanie pięciu szpitalom w trybie pozakonkursowym. Ewa Kopacz zgłosiła na listę projektów kluczowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, Instytut Kardiologii w Warszawie, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie oraz Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju. Całkowita wartość tych projektów wynosi ponad 278 mln zł. O tym, która placówka zostanie wpisana na listę projektów kluczowych oraz o kwocie dotacji zdecyduje minister rozwoju regionalnego do końca lipca. Przyznane dofinansowanie pomniejszy pulę środków dostępnych w konkursie.

 

Gazeta Prawna 01.07.09

Brak tagów