Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

M.W. Trade: zawarcie znaczącej umowy

MedicalOnline.pl | 2009-06-30

Firma M.W. Trade – jedna z wiodących firm wspierających finansowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na polskim rynku – podpisała kolejną umowę w ramach programu Hospital Fund. Kontrakt obejmuje spłatę wierzytelności SPZOZ, a jego wartość wynosi ponad 654 902,56 PLN.

Zgodnie ze strategią rozwojową M.W. Trade będzie systematycznie zwiększać portfel należności SP ZOZ.
„Pierwsze miesiące 2009 roku były dla nas bardzo korzystne pod względem podpisanych kontraktów ze placówkami służby zdrowia. Naszym kontrahentom zapewniamy przede wszystkim środki na poprawę sytuacji finansowej placówki, ale w ramach programu Hospital Fund mogą oni liczyć także na korzyści dodatkowe: bezpłatne doradztwo prawne, szkolenia czy system dzielenia się wiedzą ekspertów wdrażających innowacyjne podejście do zarządzania placówką - powiedział Rafał Wasilewski, prezes zarządu M.W. Trade. Jestem przekonany, że konsekwentna realizacja przyjętej strategii rozwojowej przyczyni się w dłuższej perspektywie do wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy – dodał.
W dniu 5 maja 2009 firma M.W. Trade opublikowała wyniki za pierwszy kwartał 2009 roku. Wrocławska firma w tym okresie wypracowała 537 tys. zł zysku netto przy 2 237 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 48 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

 


30.06.09 MedicalOnline.pl

Brak tagów