Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Konferencja „Zawód lekarza i lekarza dentysty”

MedicalOnline

Warszawa, 8 października 2009 r.

Opieka merytoryczna prof. Eleonory Zielińskiej - Wolters Kluwer Polska


Uczestnicy otrzymają 6 pkt edukacyjnych

 

W konferencji wezmą udział prelegenci: Prof. Eleonora Zielińska, prof. Piotr Zaborowski, Prof. Zbigniew Czernicki, Prof. Marian Filar, Katarzyna Majcher, Mirosława Kapko, dr Tadeusz Zielonka, mec. Witold Preiss, dr Marek Balicki, dr Jolanta Orłowska-Heitzman.


W programie Konferencji:


Blok I - Etyka w zawodzie lekarza.

 • Kodeks etyki lekarskiej a ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
 • Zasady odpowiedzialności zawodowej lekarzy - aspekty prawne
 • Dyskusja z uczestnikami i podsumowanie dyskusji


Blok II - Lekarz w Unii Europejskiej - Wykonywanie zawodu w UE - aspekty prawne i praktyczne

 • Wpływ prawa wspólnotowego na krajowy system ochrony zdrowia
 • Swobodny przepływ lekarzy w Unii Europejskiej
 • Praktyczny wymiar integracji europejskiej
 • Dyskusja z uczestnikami i podsumowanie dyskusji


Blok III - Zmiany w krajowych przepisach o zawodzie lekarza

 • Przeniesienie zasad wykonywanie zawodu do ustawy o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta i ich modyfikacja
 • Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty - propozycje de lege ferenda
 • Projektowanie zmiany w ustawie o izbach lekarskich i rozporządzeniu w sprawie odpowiedzialności zawodowej lekarzy.
 • Dyskusja z uczestnikami i podsumowanie dyskusjiWięcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie www.abc.com.pl/zawodlekarza


ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJE PRZYJMOWANE SĄ:
Fax.: (022) 535 80 76, (022) 535 83 14/22
oraz ze strony internetowej www.ABC.com.pl/szkolenia
 

Brak tagów