Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Powstanie koszyk świadczeń gwarantowanych

Beata Lisowska/Gazeta Prawna | 2009-06-23

Minister zdrowia w rozporządzeniach określi wykaz świadczeń gwarantowanych, całkowicie lub częściowo finansowanych ze środków publicznych - podaje GP.
 

Posłowie podczas ostatniego posiedzenia Sejmu zapoznali się ze stanowiskiem sejmowej Komisji Zdrowia do 21 senackich poprawek zgłoszonych do tzw. ustawy koszykowej. Większość z nich ma charakter porządkujący i redakcyjny. Dwie poprawki zgłoszone przez senatorów mają charakter merytoryczny. Pierwsza wycofuje z ustawy zapis, zgodnie z którym świadczenia medyczne mogą być współfinansowane przez państwo. Wzbudzał on kontrowersje opozycji. W ocenie posłów PiS stwarzał możliwość wprowadzenia współpłacenia za świadczenia medyczne. Zgodnie z drugą poprawką świadczenia wysokospecjalistyczne będą świadczeniami gwarantowanymi, finansowanymi z budżetu. Sejmowa Komisja Zdrowia wniosła o przyjęcie wszystkich poprawek.

Prezentując stanowiska klubów, posłowie opozycji podkreślali, że wyniki prac senackich nie poprawiły ustawy.

– Pacjent nadal nie będzie wiedział, jakie świadczenia ma gwarantowane – mówiła Elżbieta Streker-Dembińska z klubu Lewicy.

Jakub Szulc, wiceminister zdrowia, odnosząc się do tych zarzutów, powiedział, że przez podniesienie do rangi rozporządzenia wykazu świadczeń gwarantowanych, który ustanawiany jest obecnie zarządzeniem prezesa NFZ, pacjent będzie miał lepszy dostęp do informacji, co mu się należy bezpłatnie. Głosowanie nad senackimi poprawkami do ustawy koszykowej odbędzie się na następnym posiedzeniu Sejmu.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, przewiduje, że minister zdrowia będzie w rozporządzeniach określał wykaz świadczeń gwarantowanych, całkowicie lub częściowo finansowanych ze środków publicznych. Minister zdrowia musi przygotować 13 takich wykazów, każde nich będzie dotyczyć odrębnego zakresu świadczeń zdrowotnych. Przy podejmowaniu decyzji o wpisaniu świadczenia do odpowiedniego rozporządzenia minister zdrowia ma brać pod uwagę rekomendacje Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz Rady Konsultacyjnej.

 

Gazeta Prawna 23.06.09

Brak tagów