Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Zakłady opieki zdrowotnej mają jeszcze 2,5 roku na instalację windy w budynkach

Adam Grzegorz Karolak/Gazeta Prawna | 2009-06-17

Zakłady opieki zdrowotnej mieszczące się w budynkach dwukondygnacyjnych lub wyższych muszą do 31 grudnia 2012 r. zapewnić pacjentom windy albo skorzystać z odstępstw przewidzianych w prawie budowlanym - podaje GP.
 

Do obowiązków podmiotu tworzącego ZOZ w budynku o kilku kondygnacjach należy m.in. wyposażenie go w windę.

Dotychczasowa praktyka organów kontroli ZOZ w tym zakresie była niejednolita. Wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ, były określone w rozporządzeniu ministra zdrowia i opieki społecznej z 21 września 1992 r. Zgodnie z nim, jeżeli przychodnia mieści się w budynku o więcej niż jednej kondygnacji, to budynek taki musi być wyposażony w dźwig. Takie sformułowanie tego obowiązku pozwoliło niektórym jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej przyjąć, że dźwigiem jest też urządzenie określane jako tzw. schodołaz, czyli gąsienicowy pojazd pozwalający osobom na wózkach inwalidzkich pokonywanie schodów. Opisaną interpretację zaczęto kwestionować, a Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że uznanie schodołazu za dźwig w rozumieniu wspomnianego rozporządzenia MZiOS jest niewłaściwe. Uchybienie to nie stanowi jednak rażącego naruszenia prawa, co nie pozwala na unieważnianie wydanych w tej kwestii postanowień sanepidu (wyrok NSA z 4 kwietnia 2006 r., sygn. akt II OSK 724/05, niepub.).więcej..
Gazeta Prawna 17.06.09

Brak tagów