Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Ponad 130 mln euro dla ZOZ na rozwój ratownictwa medycznego

Beata Lisowska/Gazeta Prawna | 2009-06-17

Już mniej niż połowa unijnych funduszy na lata 2007–2013 jest dostępna dla szpitali, stacji pogotowia i samorządów, które chcą za pieniądze z UE wyposażać szpitalne oddziały ratunkowe i zespoły ratownictwa medycznego - podaje GP.
 

Szpitale, które chcą skorzystać ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na ratownictwo medyczne, powinny zacząć pracę nad projektami. Dwa duże konkursy już się odbyły. Pierwszy dotyczył zakupu ambulansów, drugi rozbudowy i remontów szpitalnych oddziałów ratunkowych. Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło na obydwa konkursy łącznie 400 mln zł. Do rozdysponowania w trybie konkursowym w latach 2007–2013 jest 130 mln euro. Kolejny nabór wniosków Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, które zajmuje się wdrażaniem Działania 12.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przeprowadzi w styczniu 2010 roku.

O unijne dofinansowanie na zakup ambulansów będą mogły ubiegać się zarówno publiczne, jak i niepubliczne ZOZ udzielające świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego posiadające umowę z NFZ lub ich organy założycielskie. Kwota środków, która zostanie rozdysponowana, nie jest jeszcze znana. W poprzednim konkursie było to 100 mln zł. Od przyszłych beneficjentów jest wymagany wkład własny w wysokości 15 proc. wartości projektu. Jak podkreśla Małgorzata Nejfeld z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, przygotowanie wniosku o dofinansowanie jest czasochłonne, a tylko duże szpitale mają w swojej strukturze wyspecjalizowane komórki zajmujące się pozyskiwaniem funduszy unijnych. Mniejsze placówki są skazane na pomoc podmiotów zewnętrznych, które pobierają opłatę w wysokości średnio 10–12 tys. zł od przygotowania projektu.

 

więcej...

Gazeta Prawna 17.06.09

Brak tagów