Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Przeznaczenie środków uzyskanych z tytułu wzrostu wartości kontraktu z NFZ na wynagrodzenia dla pracowników

Katarzyna Słodka, ekspert ABC Serwis Prawo i Zdrowie, Wolters Kluwer Polska | 2009-06-17
Przeznaczenie środków uzyskanych z tytułu wzrostu wartości kontraktu z NFZ na wynagrodzenia dla pracowników

Przeznaczenie środków uzyskanych z tytułu wzrostu wartości kontraktu z NFZ na wynagrodzenia dla pracowników

Pytanie: Czy na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń, zakład ma obowiązek przeznaczyć wszystkie środki uzyskane z tytułu wzrostu (w trakcie roku kalendarzowego) wartości kontraktu z NFZ na wynagrodzenia dla pracowników czy tylko część tych środków?

Odpowiedź:


Przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076 z późn. zm.), stanowią, że wzrost wynagrodzeń w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, prowadzonych w formie jednostek budżetowych albo zakładów budżetowych, nie może przekroczyć miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, wynikających z przepisów określających zasady wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).


Świadczeniodawca może przeznaczyć na wzrost wynagrodzeń część, całość lub przekroczyć wartość środków uzyskanych z tytułu powołanej ustawy. Z każdą z tych opcji wiążą się określone skutki. W przypadku niewykorzystania lub niewłaściwego wykorzystania kwot podwyżkowych, środki podlegają zwrotowi do Funduszu w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku, w którym wypłata powinna być dokonana. Jeżeli wysokość środków finansowych na wzrost wynagrodzeń będzie wyższa od uzyskanej z tytułu ustawy - koszty związane z przekroczeniem będzie pokrywał sam świadczeniodawca.


Katarzyna Słodka, ekspert ABC Serwis Prawo i Zdrowie, Wolters Kluwer Polska, www.abc.com.pl